Privacyvoorwaarden


 

 

PRIVACY VERKLARING Versie 1.0 (Kort)

De Vechtstroom Gemeente verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden je privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Je persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder volgt wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door leden, donateurs, vrijwilligers en andere relaties verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van je bezoek aan en gebruik van onze website zoals bijvoorbeeld vanwege een contact aanvraag.

Verwerking van  je gegevens
De Vechtstroom Gemeente is een kerkgenootschap en informeert haar leden op diverse manieren om gezamenlijk de doelstellingen die we als gemeente hebben opgesteld mogelijk te maken. Daarvoor houdt Vechtstroom Gemeente een administratie bij, waarin persoonsgegevens van haar relaties worden vastgelegd. Al je gegevens kan je controleren in kerkspot

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt doordat je lid bent van de gemeente, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via de website of wanneer je je aanmeldt voor het gemeenteblad of de wekelijkse mededelingen. We verwerken je persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan je donatie, incasso of andere betaling, het verzenden van het gemeenteblad en/of de mededelingen, om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is of om in een voorkomend geval bij je op bezoek te kunnen komen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Je kunt op elk moment inzage hebben in de gegevens die wij over je hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of zelf verwijderen. Je kunt je wijzigingen in kerkspot veranderen
Hier kun je ook terecht als je niet langer de mededelingen en/ of het gemeenteblad wilt ontvangen of anderszins op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. De Vechtstroom Gemeente verstrekt de toegang tot kerkspot via e-mail aan je pesoonlijk. Je kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.), gericht aan de secretaris van Vechtstroom Gemeente.


Afmelden e-mail nieuwsbrieven

Wil je minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt je je op elk moment afmelden bij de secretaris.

Bezoek aan onze website
De Vechtstroom Gemeente gebruikt op haar website geen cookies of tracking software.  je gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging
De  Vechtstroom Gemeente heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd.  Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht dan houden wij die termijnen aan.

 

Door accoord te gaan  geef  ik toestemming dat mijn gegevens vastgelegd worden in het systeem van de Vechtstroom Gemeente

 

Vragen over privacy beleid
 Vechtstroom Gemeente houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze secretaris. de gegevens daarvoor vindt je hieronder:

 

Contactgegevens
Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Vechtstroom Gemeente Dalfsen
t.a.v. de Secretaris, Gerard Vonk

Camerlinckstraat 41

T: 0529 432423-Mobiel 06-13586764
E: secretariaat@vechtstroomgmeente.nl

 

NB. Het privacy beleidsplan van de Vechtstroom Gemeente is opvraagbaar bij het secretariaat.