Liedteksten

Liedteksten

Liedteksten Startzondag 3 september 2023

1) Opwekking 807 - God van licht

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

Refrein:
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont, waar U woont, waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

(Refrein)

Bridge 2x:
U schijnt feller, dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
U schijnt feller, dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

(Refrein 2x)

2) Opwekking 705 - Toon Mijn liefde

Aan de maaltijd word het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast en zegt:

‘Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.’

Refrein:
‘Toon Mijn liefde aan de ander,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.’

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:
Dit is wat Ik wil…

(Refrein 2x)

Laatste keer:
Zo heb Ik ook jou liefgehad

3) Opwekking 876 - Voor altijd heilig

Duizend generaties knielen in aanbidding,
het lied van alle eeuwen zingen zij.
Zij die al geloofden, of nog geloven gaan,
zij zingen voor het Lam in eeuwigheid.

Uw naam is de hoogste,
uw naam is de grootste,
uw naam staat altijd bovenaan.
Alle tronen en krachten,
regering en machten,
uw naam staat altijd bovenaan.

Refrein1:
In de hemel klinkt: Heilig.
Heel de schepping zingt: Heilig.
U bent hoogste Heer: Heilig.
Voor altijd heilig.

Als je bent vergeven
en als je bent verlost,
zing je lied voor eeuwig voor het Lam.
Als je leeft in vrijheid,
door Jezus’ bloed gekocht,
zing je lied voor eeuwig voor het Lam.
Zing je lied voor eeuwig en amen!

(Refrein1)

Refrein2:
Heel uw volk zingt uit: Heilig.
Voor U Majesteit: Heilig.
U bent voor altijd heilig.
Voor altijd heilig.

Uw naam is de hoogste…

(Refrein1)
(Refrein2)  

U bent voor altijd heilig.
Voor altijd heilig.

4) Make Room (The Church Will Sing)

Solo Noa:
Ich leg alles vor dir ab,
jedi Chrone, min Balascht,
gib dir s'ganze Läbe,
gib dir s'ganze Läbe.
Ich leg alles vor dir ab,
d'Lüüge, d'Zwiifel, won ich ha,
gib dir s'ganze Läbe.

Allen:
Here is where I lay it down
Every burden, every crown
This is my surrender
this is my surrender
Here is where I lay it down
Every lie and every doubt
This is my surrender

Chorus 2x:
And I will make room for You
To do whatever You want to
To do whatever You want to

Here is where…

Bridge:
Shake up the ground
of all my tradition
Break down the walls
of all my religion
Your way is better
Your way is better

(Chorus)

Here is where I lay it down
You are all I'm chasing now
This is my surrender
this is my surrender
Here is where I lay it down
You are all I'm chasing now
This is my surrender
this is my surrender

5) Opwekking Kids 22 - Ik volg de Heer

1) Ik volg de Heer, (ik volg de Heer)
want Hij is goed. (want Hij is goed)
Hij weet de weg (Hij weet de weg)
en hoe het moet. (en hoe het moet)
Hij houdt van mij, (Hij houdt van mij)
Hij is overal, (Hij is overal)
de Herder die mij leiden zal.

2) Soms gaan we door (soms gaan we door)
gevaarlijk land. (gevaarlijk land)
Dan loopt Hij voor (dan loopt Hij voor)
en in Zijn hand (en in Zijn hand)
houdt Hij de staf (houdt Hij de staf)
en neemt ons mee. (en neemt ons mee)
Het is soms zwaar, maar toch oké!

3) Een leeuw die brult (een leeuw die brult)
of een beer die bromt (of een beer die bromt)
de Herder kijkt (de Herder kijkt)
wat of er komt. (wat of er komt)
Hij is als een muur (Hij is als een muur)
rondom ons heen. (rondom ons heen)
Hij laat ons nooit, nee, nooit alleen!

6) I speak Jesus (Charity Gayle)

1) I just want to speak the name of Jesus
Over every heart and every mind
'Cause I know there is peace
within Your presence
I speak Jesus

2) I just want to speak the name of Jesus
'Til every dark addiction starts to break
Declaring there is hope
and there is freedom
I speak Jesus

Chorus:
Your name is power
Your name is healing,
Your name is life
Break every stronghold
Shine through the shadows,
burn like a fire

2) I just want to speak the name of Jesus
Over fear and all anxiety
To every soul held captive by depression
I speak Jesus

(Chorus)  

Bridge:
Shout Jesus from the mountains
Jesus in the streets
Jesus in the darkness
over every enemy
Jesus for my family,
I speak the holy name
Jesus

(Chorus)

1) I just want to speak the name of Jesus
Over every heart and every mind
'Cause I know there is peace
within Your presence
I speak Jesus

Na de dienst:
7) Happy day (Jesus Culture)

The greatest day in history,
Death is beaten, you have rescued me,
Sing it out, Jesus is alive!
The empty cross, the empty grave,
Life eternal, you have won the day,
Shout it out, Jesus is alive!
He's alive!

Chorus:
Oh, happy day, happy day
You washed my sin away
Oh, happy day, happy day
I'll never be the same
Forever I am changed

When I stand in that place,
Free at last, meeting face to face,
I am yours, Jesus you are mine.
Endless joy, perfect peace,
Earthly pain finally will cease
Celebrate, Jesus is alive,
He's alive!

(Chorus)

Bridge:
Oh, what a glorious day
What a glorious way
That You have saved me!
Oh, what a glorious day
What a glorious name!

(Chorus)