Liedteksten Startzondag 28 aug 2022

 

1. Opwekking 797 – Breng ons samen

U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier buiten te staan. 
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

(Refrein)

Bridge 2x:
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

(Refrein)

 

2. Opwekking 771 – Eén doel

Wij zijn gekomen,
voor een ontmoeting met U.
En wij verlangen,
met heel ons hart naar meer van U.
Wat geweldig dat U hier bent,
Heer, ons loflied is Uw troon.
Heel ons wezen is alleen op U gericht.
Voor de troon van Uw genade,
mogen wij als kinderen zijn.
Daarom vieren wij het leven in Uw licht!

Refrein:
Heer, wij zingen en aanbidden
om Uw goedheid en Uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.
En er is geen andere reden
waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel: dat bent U!

Wij zijn gekomen…

(Refrein)

(Oh oh oh)

(Refrein) 

 

3. Kleuren kleuren (Oké4kids)

Refrein:
Kleuren, kleuren, allemaal kleuren
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw.
God bedacht die prachtige kleuren,
anders was alles zo grijs en grauw.

Rood met geel wordt oranje
blauw met geel wordt groen.
Ja, met kleuren kan je
heel veel dingen doen.
Kleur een leuke kleurplaat,
maak een schilderij.
Kneed een prachtig beeld met
mooie kleuren klei.

(Refrein)

Alles wat God gemaakt heeft
is door Hem gekleurd.
En door al die kleuren
word je opgefleurd.
Zon en regen samen,
kijk dan eens omhoog,
en zie al die kleuren in de regenboog.

(Refrein)

 

4. Iedereen is anders (Oké4kids)

Refrein:
Iedereen is anders, niemand is als jij.
Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij.
Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo.
Iedereen is anders, okido! 

Je bent misschien wat eigenzinnig,
alleen jouw manier is goed.
Maar je moet goed begrijpen
dat iemand anders het anders doet!
Want, ...

(Refrein)

God heeft ieder mens geschapen,
bijzonder en heel speciaal.
Met een uniek karakter
en zo verschillen we allemaal!

(Refrein)

 

5. In de circustent (Oké4kids)

Links, rechts, stamp eens met je voeten, 
doe maar met ons mee.
Links, rechts, stamp eens met je voeten, 
dat gaat best oké.
Links, rechts, klap eens in je handen, 
doe maar met ons mee.
Links, rechts, klap eens in je handen, 
dat gaat best oké.

Refrein:
Er is altijd iets, waar je goed in bent.
Jij bent ook een ster in deze circustent.
God heeft jou zelf gemaakt, gaf je veel talent.
Laat iedereen maar zien waar je goed in bent.

Links, rechts, knip eens met je vingers, 
doe maar met ons mee.
Links, rechts, knip eens met je vingers, 
dat gaat best oké.
Links, rechts, draai maar eens een rondje, 
doe maar met ons mee.
Links, rechts, draai maar eens een rondje, 
dat gaat best oké.

(Refrein)

 

6. Opwekking 794 – No longer slaves

You unravel me with a melody.
You surround me with a song
of deliverance from my enemies,
‘till all my fears are gone.

Refrein:
I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.
I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.

From my mother’s womb,
You have chosen me.
Love has called my name.
I’ve been born again, into Your family.
Your blood flows through my veins.

(Refrein)

Bridge 2x:
You split the sea so I could walk right through it.
My fears were drowned in perfect love.
You rescued me so I could stand and sing:
I am a child of God.

(Refrein 2x)

 

7. Opwekking 767 – Hoe mooi en hoe heerlijk

Hoe mooi en hoe heerlijk,
als wij als familie,
als broers en als zussen,
om elkaar geven.
En open en eerlijk
met elkaar omgaan.
De vrede bewaren
en eensgezind leven.

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven;
De zegen van God,
een eindeloos leven.

 

8. Opwekking 769 – Bouw uw koninkrijk

Kom, vestig uw gezag
wees Koning in ons hart.
Herstel uw beeld in ons.
Onthul uw doel met ons.
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw,
een laaiend vuur in onze ziel.
Stort uw Geest uit, 
laat uw kracht weer zien.
Wij zijn uw kerk,
Heer, maak ons sterk in U.

Wij dorsten naar uw rijk
en uw gerechtigheid.
U schakelt ons nu in
en geeft ons leven zin.
Gevangen harten worden vrij
verslagen mensen troosten wij.
Zelfs de blinden zien uw heerschappij.
Wij zijn uw kerk
hoor ons gebed en kom!

Refrein:
Bouw uw koninkrijk,
zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur
win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk verschijnt.

Uw ongetemde kracht,
verslaat de helse macht.
Uw ongekende pracht,
vernieuwt en sterkt ons hart.
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt,
leer ons te doen wat U ons vraagt.
Vol van Jezus' liefde en Zijn kracht.
Wij zijn uw kerk
Heer, doe uw werk door ons.

(Refrein)