Liedteksten openluchtdienst 7 augustus 2022

1. Opw. 426 – Ja, ik geloof in Jezus
Ja, ik geloof in Jezus.

Ik geloof in Hem als Zoon van God.
Ik geloof dat Hij gestorven is.
Ik geloof dat Hij is opgestaan.
Hij is hier in ons midden (echo)
zijn armen uitgespreid (echo).
Hij geneest als wij bidden (echo),
(samen) Hij vergeeft en bevrijdt.

Ja, ik geloof in U, Heer.
Ik geloof in U als Zoon van God.
Ik geloof dat U gestorven bent.
Ik geloof dat U bent opgestaan.
U bent hier in ons midden (echo),
uw armen uitgespreid (echo).
U geneest als wij bidden (echo),
(samen)  U vergeeft en bevrijdt.


Oh I believe in Jesus.
I believe He is the Son of God.
I believe He died and rose again.
I believe He paid for us all.
I believe He is here now (echo),
standing in our midst (echo).
Here with the power to heal now (echo)
(samen) and the grace to forgive.


Yes I believe in You, Lord.
I believe You are the Son of God.
I believe You died and rose again.
I believe You paid for us all.
I believe You're here now (echo),
standing in our midst (echo).
Here with the power to heal now (echo)
(samen)  and the grace to forgive.


2. OvK 121 – God houdt van de hele wereld
Refrein:
God houdt van de hele wereld,
want Hij gaf zijn Zoon.
God houdt van de hele wereld,
want zijn hart is groot,
zo groot, zo groot, zo groot.

Hij houdt van Eskimo’s
en Indianen,
Turken en Amerikanen,
Afrikanen uit Gabon,
van oost naar west en andersom,
van Pakistanen en Molukkers,
snelle stadslui, boerentukkers,
Nederlanders, buitenlanders,
allemaal, hoe kan het anders.

(Refrein)

Hij houdt van jou en mij
en pa en moe,
je grote zus, m’n kleine broer,
grote mensen, kleine kleuters,
stoere jongens, drukke peuters,
oma’s, opa’s en studenten,
nieuwe baby’s, oude krenten,
vreemde vogels, toffe peren,
wanneer zullen wij het leren.

(Refrein)

Hij houdt van ieder
die je kan bedenken,
God wil ons zijn liefde schenken,
’t geeft niet wie of wat je bent,
jouw naam is al bij God bekend.
Wil je ook met Jezus leven,
al je schuld wil Hij vergeven.
Jezus overwon de dood
dus geef je hart aan Hem,
God houdt van ons;
zijn hart is groot, zijn hart is groot,
zijn hart is groot, ZO GROOT!3. Opw. 691 – Heb de Heer je God lief

Heb de Heer, je God, lief
Met heel je hart,
Met heel je ziel
En met heel je verstand (2x).

Dat is het grootste,
Het eerste gebod.
Het tweede, daaraan gelijk:
Heb je naaste lief, als jezelf.

Heb de Heer..

Vader, God almachtig,
Bron van echte liefde,
Laat mijn hart vervuld zijn
Van uw liefde, meer en meer.
Jezus, mijn verlosser,
U gaf Uzelf uit liefde.
Laat mijn hart vervuld zijn
Van uw liefde meer en meer. 2x

Heb de Heer…


4. Opw. 509 – Zo lief had God de Vader
Zo lief had God de Vader ons,
dat Hij zijn eigen Zoon zond
tot heil van ons gebroken hart,
omdat Hij ons zo kostbaar vond.
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;
toch is het Jezus' bloed dat ons
weer dicht in zijn nabijheid bracht.

O zie de mens daar aan het kruis,
met al mijn schuld beladen;
beschaamd hoor ik mijn eigen stem
Hem loochenen en smaden.
Het was mijn zonde die Hij droeg,
totdat Hij riep: 'Het is volbracht!';
zijn laatste adem bracht mij hoop,
zijn sterven werd mijn levenskracht.

Ik roem niet meer in eigen kracht,
in gaven, in wat wijsheid is;
ik roem alleen nog in de Heer,
zijn dood en zijn verrijzenis.
Hoe zou ik delen in zijn loon,
de zege die Hij heeft behaald?
Maar dit weet ik met heel mijn hart:
zijn offer heeft mijn schuld betaald.


5. Opw. 836 – Door en door goed
Geen pen kan ooit beschrijven
Hoe liefdevol U bent
Heel uw wezen is doordrenkt
Met goedheid ongekend
In U is geen duister te vinden.

Refrein:
U bent door en door goed
U bent in en in liefde
Tot het einde aan toe
Zal uw trouw mij omringen
U bent door en door goed
U bent in en in liefde
Tot het einde aan toe
Zal mijn hart zingen
U bent door en door goed.

Geen lied dekt ooit de lading
Van Wie U bent voor mij
Uw hart vol vriendelijkheid
Maakt dat mijn ziel belijdt:
U alleen verdient al mijn aanbidding.

(Refrein)

Als ik hoog op de bergtop sta
U mij met zegen overlaadt
Ik hef mijn handen omhoog en ik verhef mijn stem
Ook wanneer ik U niet begrijp
En de pijn overweldigt mij
Ik hef mijn handen omhoog en ik verhef mijn stem.

(Refrein 2x)6. Opw. 454 – Zegen, aanbidding
Zegen, aanbidding.
Kracht, overwinning.
Ere zij de eeuwige God.
Laat elke natie, elke creatie
Buigen voor de eeuwige God. (2x)

Elke tong in hemel, op aard
Zal uw macht belijden
Elke knie buigt neer voor uw troon,
Aanbiddend.
U wordt hoog verheven, o God
En oneindig is uw heerschappij.
O eeuwige God.

De aarde wordt vol van uw Koninkrijk
Zing nu voor de eeuwige God
Geen andere macht is aan U gelijk
Zing nu voor de eeuwige God. (2x)

Elke tong in hemel, op aard
Zal uw macht belijden
Elke knie buigt neer voor uw troon,
Aanbiddend.
U wordt hoog verheven, o God
En oneindig is uw heerschappij.
O eeuwige God.
O eeuwige God.
O eeuwige God.