ANBI

Algemene gegevens

Vechtstroom gemeente Dalfsen
Postbus 159
7720 AD Dalfsen
0529-432423
info@vechtstroom.nl
RSIN-nummer: 850921922
KvK-nummer: 53547047


Doelstelling Vechtstroom gemeente Dalfsen

De gemeente stelt zich ten doel door het verkondigen van Gods Woord, mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar. (Statuten art.3 lid 1)

 

Functies en namen bestuurders

Voorzitter / oudste – Chris Knol
Penningmeester / diaken – Dirk Soepboer
Secretaris / oudste – Trea Aartsma


Beloningsbeleid

Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis en kunnen indien gewenst een onkostenvergoeding ontvangen voor de onkosten die ze maken.


Actueel verslag van activiteiten

Lees hierover op de pagina samenkomsten van deze website.


Financiele verantwoording


Beleidsplan Vechtstroom Gemeente 2021 tot 2024

Jaarcijfers Vechtstroom Gemeente sep 2020 tot en met aug 2021 

Informatie en telefoonnummer Stichting Gedragscode Leidinggevenden (de SGL)