Ap Reinders: 'Dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen'. (Foto gemeente Stichtse Vecht).
Ap Reinders: 'Dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen'. (Foto gemeente Stichtse Vecht). (Foto: Renata Jansen)

Ap Reinders: optimistisch en gedreven

Betrokken burgemeester

Ria van Vredendaal

Bijna een jaar geleden hebben we afscheid moeten nemen van onze burgemeester Marc Witteman. Na een ziekteperiode van ruim anderhalf jaar is hij op Kerstavond 2018 overleden. Vanaf 1 juli 2018 werd hij waargenomen door burgemeester Yvonne van Mastrigt. Zij had eerder al kenbaar gemaakt dat zij slechts onze interim-burgemeester zou zijn, en Stichtse Vecht is haar dankbaar voor de wijze waarop zij dit heeft gedaan.

stichtse vecht - Op 4 juni 2019 is de inmiddels ontstane vertrouwenscommissie gestart met het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Stichtse Vecht. Ook rekening houdend met de enquête die gehouden is onder de inwoners. Samenvattend: De inwoners van Stichtse Vecht geven de voorkeur aan een burgemeester die een vooruitstrevende houding heeft, die het gezicht van de gemeenschap is en bij evenementen zichtbaar aanwezig is. De burgemeester heeft een informele houding en moet zich vooral richten op de uitdagingen van de toekomst. De inwoners van Stichtse Vecht zoeken een betrokken burgemeester, die mensen en partijen kan verbinden en luistert naar de inwoners. In totaal 18 personen hebben gesolliciteerd op de vacature, 6 vrouwen, 12 mannen. In een extra gemeenteraadsvergadering werden op donderdag 12 december de twee meest geschikte kandidaten door de vertrouwenscommissie aan de raad voorgesteld, waarna de leden hun voorkeur in een geheime stemming kenbaar mochten maken.

Voorgedragen

De nieuwe burgemeester van Stichtse Vecht werd vervolgens in een publieke bekendmaking aan de raad voorgedragen. Op grond van de aanbeveling van de raad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht aan de Koning die de benoeming besluit. Als het aan de raad ligt, wordt Ap Reinders begin februari 2020 benoemd als eerste burger van Stichtse Vecht.

Haarlemmermeer

De heer A.J.H.T.H. (Ap) Reinders (46 jaar, gehuwd) is wethouder en locoburgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Hij is geboren en getogen in Hoofddorp. Na het voortgezet onderwijs in Heemstede studeerde hij algemene economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en verrichte hij promotieonderzoek aan de faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij was vooral werkzaam als consultant: eerst voor KPMG en vanaf 2005 tot 2014 als directeur/grootaandeelhouder van EVAR Advisory Services, een internationale adviespraktijk gespecialiseerd in strategisch-economische vraagstukken en organisatieadvies. Hij vervulde verschillende nevenfuncties, onder andere het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van de kinderopvangorganisatie Partou (2005-2014) en het lidmaatschap en voorzitterschap van de Rekenkamercommissie van de gemeente Haarlemmermeer (2006-2012).

Ondernemerschap

In 2014 werd hij benoemd als wethouder van Haarlemmermeer voor de lokale politieke partij Haarlemmermeerse Actieve Politiek (HAP). Op dit moment heeft hij de portefeuilles economie & ondernemerschap, werk & inkomen, arbeidsmarktbeleid, dienstverlening ondernemers, personeel en inkoop- en aanbestedingsbeleid.
De vertrouwenscommissie heeft Ap Reinders getypeerd als een optimistisch en gedreven bestuurder. Hij heeft een open houding, luistert goed en heeft een vriendelijke uitstraling.

Verbinder

Daarnaast kan hij goed sturing geven, is daadkrachtig en schakelt snel. Hij is in staat de voorzittersrol met verve te bekleden. De rollen van burgervader en verbinder passen goed bij hem. Hij heeft ervaring met optreden in de regio en als locoburgemeester met de portefeuille openbare orde en veiligheid.

 

 

 

 

stichtsevecht.nl

Meer berichten