Ook bij FC Breukelen wordt actief aan beweging gedaan. Foto: gemeente Stichtse Vecht
Ook bij FC Breukelen wordt actief aan beweging gedaan. Foto: gemeente Stichtse Vecht (Foto: Gemeente Stichtse Vecht)

Stichtse Vecht zoekt partners voor lokaal sportakkoord

Door Danny van der Linden

Stichtse Vecht - De officiële aftrap voor het sportakkoord van de gemeente Stichtse Vecht is op 11 december. Deze bijeenkomst staat onder leiding van sportformateur Marja Nieuwenhuis. Zij zal ook de vorming van het sportakkoord begeleiden. Nieuwenhuis opereert hierbij onafhankelijk van de gemeente, omdat Stichtse Vecht slechts deelnemer is van het akkoord dat gevormd moet worden.

Het college van Stichtse Vecht heeft samen met Stichting Welzijn Stichtse Vecht, de Sportraad Stichtse Vecht en Stichting Sport4All de intentieverklaring getekend om de vorming van een lokaal sportakkoord op te starten. In 2018 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gezamenlijk met de sport, gemeenten en maatschappelijke partners het Nationaal Sportakkoord gesloten. Om de ambities uit dit sportakkoord kracht bij te zetten, is het van belang dat deze ook lokaal worden ingebed via een lokaal sportakkoord. In zo'n lokaal sportakkoord maken sportaanbieder en maatschappelijke organisaties afspraken hoe zij samen ambities op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeenten willen bereiken. Namens de gemeente zal ook Veronique Rap aanschuiven op 11 december. "Het is nog niet duidelijk wat er in het sportakkoord zal komen te staan. We vragen iedereen die wil meedenken en meepraten over sport en beweging in de gemeente Stichtse Vecht om zich aan te melden." Dat kan via de website van het sportakkoord.

Rap is als Communicatieadviseur Sport bij de gemeente Stichtse Vecht werkzaam. "Het is belangrijk om mee te doen. Ten eerste om zoveel mogelijk inwoners van Stichtse Vecht met plezier te laten sporten en bewegen. Hiervoor gaan we met elkaar uitgangspunten en activiteiten bepalen." Voor de uitvoering van de activiteiten die in het sportakkoord zijn neergelegd kan de gemeente bij het Rijk een uitvoeringsbudget aanvragen. Voor de gemeente Stichtse Vecht zal dit ongeveer 40.000 euro per jaar zijn gedurende twee jaar (2020 en 2021). "Het kan alle kanten op", benadrukt Rap. "Misschien komen er ideeën om mensen meer opleidingen te kunnen geven binnen de sport, of gaat het juist in de richting van veilig sporten. Vanuit het rijk is geld gekomen voor de inzet van de sportformateur om tot de vorming van een lokaal akkoord te komen. Deze sportformateur is dus Marja Nieuwenhuis die het project zal begeleiden. Na oplevering van het sportakkoord is er ook uitvoeringsbudget beschikbaar."

De bijeenkomst die als aftrap voor het sportakkoord Stichtse Vecht geldt, wordt op 11 december van 19.30 tot 22.00 uur gehouden bij Voetbalvereniging OSM'75 op Sportpark Fazantenkamp in Maarssenbroek. Informatie: www.sportakkoordstichtsevecht.nl.

Meer berichten