Hoogheemraden Sander Mager en Constantijn Jansen op de Haar openen de rioolwaterzuivering. Foto: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Hoogheemraden Sander Mager en Constantijn Jansen op de Haar openen de rioolwaterzuivering. Foto: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Foto: )

Rioolwaterzuivering is uitgebreid

Maarssen - De rioolwaterzuivering in Leidsche Rijn is uitgebreid. Al het afvalwater van Maarssen en Maarssenbroek wordt nu ook in Leidsche Rijn gezuiverd. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkten samen om tot deze oplossing te komen. Afgelopen week was de officiële opening. De uitbreiding is gerealiseerd door aannemersbedrijf GMB.

Vorige week woensdag werd de rioolwaterzuivering geopend. Hoogheemraden Sander Mager van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Constantijn Jansen op de Haar van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden schonken bij wijze van opening flessen met (zogenaamd) binnenkomend afvalwater leeg in de zuivering.

"Het samenvoegen van drie rioolwaterzuiveringen leidt tot grotere efficiëntie en hierdoor financiële en beheersmatige voordelen", stelt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Op het terrein van de rioolwaterzuivering in Leidsche Rijn is onder andere een extra nabezinktank gebouwd en de beluchtingscapaciteit uitgebreid.
Het gezuiverde afvalwater wordt nu geloosd op het Amsterdam-Rijnkanaal. "Hiermee ontlasten we de kwetsbare Vecht, waar de zuivering van Maarssen voorheen op loosde. Omdat Maarssen onder waterschap Amstel, Gooi en Vecht valt, werkten we voor dit project nauw met hen samen." Al het afvalwater uit Maarssen wordt hier nu ook gezuiverd

De zogeheten fijnzeefinstallatie is in het voorjaar van 2020 afgerond. "Deze installatie zal cellulose (de stof die bijvoorbeeld in toiletpapier zit) kunnen hergebruiken. Aannemersbedrijf Eliquo voert dit werk voor ons uit. Wanneer deze werkzaamheden zijn afgerond, volgt de open dag voor publiek, aldus het hoogheemraadschap."

Meer informatie over de rioolwaterzuivering Leidsche Rijn is te vinden via www.destichtserijnlanden.nl/leidscherijn.

Meer berichten