De conferentie. (Foto: Ad van Dongen)
De conferentie. (Foto: Ad van Dongen) (Foto: )

Jaarlijkse werkconferentie van kerken in dorpskerk Vreeland

VREELAND - Bij de achtste werkconferentie op zaterdag 16 november in de dorpskerk in Vreeland, waar eenzaamheid centraal stond, waren zo'n 70 vertegenwoordigers van de verschillende kerkgenootschappen uit Stichtse Vecht aanwezig.

Na de opening door de heer Fred Flantua, pastoraal verzorger van de dorpskerk Vreeland, hield Micha Cluysenaer een interessant verhaal over de historie van de Sint Nicolaaskerk in Vreeland. Wethouder Hetty Veneklaas gaf een toelichting op de ontwikkelingen in het sociale domein en specifiek op de nota Positief Gezondheidsbeleid waar de aanpak van de eenzaamheid onderdeel van uitmaakt. Voor 1 april 2020 komt de gemeente met een uitvoeringsplan eenzaamheid. Zij benadrukte dat de kerken een belangrijke partner zijn bij de aanpak van de eenzaamheid.

Betsy Nobel, predikant en dorpskerkambassadeur van PKN Nederland, ging in op de rol van de kerkgebouwen in de dorpen en welke rol de kerken/de kerkgebouwen kunnen vervullen bij de aanpak van de eenzaamheid. Tot slot ging Marijke Boot, opbouwwerker van Welzijn Stichtse Vecht, met twee ervaringsdeskundigen Vera Vandervesse en Miranda Roijackers in gesprek over eenzaamheid en de verschillende vormen van eenzaamheid met daaraan gekoppeld de aanpak van eenzaamheid. De organisatie kan terugzien op een druk bezochte en interessante bijeenkomst met een actueel thema waar de kerken in onze kernen mee aan de slag kunnen gaan. 

Meer berichten