Frank Venus: ''We hebben in Brazilië twee kinderopvangtehuizen laten bouwen." Tekst: Ria van Vredendaal, eigen foto
Frank Venus: ''We hebben in Brazilië twee kinderopvangtehuizen laten bouwen." Tekst: Ria van Vredendaal, eigen foto (Foto: )

Veertigjarig jubileum Aktie voor Aktie

Maarssen - Frank Venus staat bekend als ondernemer van zijn bedrijf G. Venus Sloop & Asbestwerken BV, maar ook als lid van Lokaal Liberaal en fervent verzamelaar van alles wat maar met vliegtuigen te maken heeft. Daarnaast hebben hij en zijn vrouw Marianne naast hun eigen drie kinderen al ruim twintig jaar wisselend vier financiële adoptiekinderen via de vereniging Aktie voor Aktie, voor kansarme kinderen in Brazilië, die Frank ook al enige malen heeft bezocht. ''Geld verdienen doe ik met slopen, hiermee probeer ik iets te creëren.''

Sinds dit jaar is Frank Venus voorzitter van deze stichting, die groots uitpakt voor het 40-jarig jubileum dat op vrijdag 15 november gevierd gaat worden in De Schalm in De Meern.
Frank Venus: ''We hebben in Brazilië twee kinderopvangtehuizen laten bouwen die elk zo'n 120 kinderen opvangen. De kinderen komen overdag en krijgen drie maaltijden per dag. Tijdens hun aanwezigheid wordt er aandacht besteed aan hygiëne, kleding, opleidingen en worden zij zo goed mogelijk voorbereid voor de maatschappij."

"Er zijn in de loop der jaren goede resultaten geboekt. Sommige kinderen zijn nu zelf onderwijzeres of werken in de verpleging. Er is inmiddels een crèche en er worden voedselpakketten uitgedeeld." Venus vervolgt: "In de directe omgeving zijn vissersbootjes gekomen en een bus aangeschaft die de kinderen ook van de meer afgelegen gebieden kunnen bereiken. We proberen jonge boeren een gerichte opleiding te geven zodat zij leren de grond te bewerken en groente te telen. Om de grond constanter van water te voorzien slaan we bronnen en leveren we opslagtanks. Hierdoor kunnen zij zichzelf voeden, maar ook aan de kinderopvangtehuizen verkopen.''
Minimaal eens in de twee jaar gaat een delegatie van het bestuur een werkbezoek brengen. De kosten daarvoor dragen zij zelf, zodat Aktie voor Aktie aan haar uitgangspunt kan blijven voldoen: 100 procent van de donaties gaat naar het goede doel.
''Op de feestavond, vrij toegankelijk voor iedere belangstellende, kan men op een ontspannen manier kennis maken met ons werk. Twee zusters die de leiding hebben over kinderopvangtehuizen, alsmede twee jonge dames die als kind in deze kinderopvangtehuizen zijn begeleid vanaf hun vierde tot achttiende jaar, nu een baan hebben en goed voor hun gezinnen kunnen zorgen, zullen voor die gelegenheid overkomen. Er zal ook een skype-verbinding zijn met de kindertehuizen, zodat adoptieouders direct contact kunnen hebben met hun adoptiekind in Brazilië.''
De avond begint om 18.30 uur en zal een Braziliaanse sfeer krijgen, met heerlijke Braziliaanse hapjes. Er zijn optredens van een Braziliaans zangkoor en er zullen demonstraties zijn van de bekende Braziliaanse 'vechtdans' Capoeira.

Het goede doel staat echter voorop, waarbij elke donatie voor de volle 100 procent naar de kinderen zelf gaat. Consumpties zijn dus voor eigen rekening.

Meer berichten