De Ondernemersvereniging Stichtse Vecht is niet blij met de klimaatplannen van het college.
De Ondernemersvereniging Stichtse Vecht is niet blij met de klimaatplannen van het college. (Foto: )

OSVS: 'Wachten op wetgeving'

Ria van Vredendaal

Routekaart Klimaatneutraal 2030

In 2030 wil b en w klimaatneutraal zijn. Dit betekent dat op het grondgebied van onze gemeente al over ruim 10 jaar evenveel energie duurzaam wordt opgewekt als aan energie wordt verbruikt. Een té ambitieus plan, vindt de OVSV.

stichtse vecht - Voorzitter Van den Oosten en secretaris Bosman in een schrijven aan de leden van de gemeenteraad: ''Het Klimaatakkoord moet nog voorgelegd worden aan de Tweede en Eerste Kamer, maar het College gaat, zonder enige onderbouwing, niet wachten op wetgeving. Nederland is al het braafste jongetje in de Europese klas, Stichtse Vecht gooit daar nog een schepje bovenop en wil meer doen dan er wettelijk wordt verwacht. Bovendien wil men zoveel opwekken dat er kan worden bijgedragen aan de regio, lees Utrecht."

Windmolens

"Wij vragen ons af waarom niet meer duurzame energie van elders kan komen", gaat Van den Oosten verder. "Het Klimaatakkoord voorziet daarin ook. Bijvoorbeeld met de grootschalige windmolenparken op de Noordzee. Een windturbine bespaart 14 hectare zonnepanelen, 28 voetbalvelden in Stichtse Vecht. Het gaat er immers niet om waar de energie vandaan komt, maar dat het duurzaam is. Landelijk is de ambitie Klimaatneutraal gesteld op 2050. De provincie Utrecht gaat uit van 2040, Stichtse Vecht van 2030. Waarom deze spoed die onze burgers en bedrijven zal treffen, nu zoveel aspecten en alternatieven nog onduidelijk zijn? Door dit standpunt zullen natuur en landschap in onze gemeente ernstig worden aangetast met windmolens en honderden hectare zonnepanelen, terwijl het College in het Coalitieakkoord juist aangeeft zuinig te willen zijn op onze natuur en landschap. In een persbericht van de gezamenlijke Nederlandse provincies staat: Klimaatakkoord moet haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar blijven. Daar is de OVSV het van harte mee eens, maar nergens in de Routekaart wordt dit onderbouwd. Vanaf 2021 is er nog geen enkel zicht in de budgetten en extra middelen die nodig zijn om concrete stappen te zetten naar bijvoorbeeld aardgasvrij."

"Het is nog onduidelijk hoe woningeigenaren dit moeten financieren, of zij een lening kunnen krijgen. Het College noemt dat essentieel voor het aardgasvrij maken van woningen en bedrijfspanden, maar die regeling is er bij lange na nog niet, en men wil dus wel in 2030 een kwart van de woningen aardgasvrij hebben. Dat raakt 7.000 woningen en dus 7.000 huishoudens, terwijl ervaring elders uitwijst dat het aardgasvrij maken van woningen rond de 50.000 euro kost. Over het aardgasvrij maken is komt steeds meer discussie; aardgas geeft de helft van de CO2 uitstoot minder dan fossiele brandstoffen. Een groot land als Duitsland gaat nu pas aanzienlijk meer aardgas gebruiken. Huishoudens kunnen zelfs subsidie krijgen voor het aansluiten van woningen op aardgas. Hoe verkoopt men dit aan Stichtse Vechters?''

Meer berichten