Een grutto in het Utrechtse veenweidegebied. Foto: De Utrechtse Venen
Een grutto in het Utrechtse veenweidegebied. Foto: De Utrechtse Venen (Foto: )

Veehouders zorgen voor goed weidevogelseizoen

Stichtse Vecht/Regio - Afgelopen voorjaar hebben ruim 140 veehouders in De Utrechtse Venen, waaronder in de gemeente Stichtse Vecht, zich volop ingezet voor de weidevogels. Met resultaat, want ze slagen erin om het aantal grutto's in het gebied op peil te houden. Dit terwijl de grutto landelijk de afgelopen jaren blijft afnemen.

In het gebied werden in april zo'n 550 gruttopaartjes geteld; 70 procent van hen had eind mei nog kuikens, een teken dat er voldoende aanwas zal zijn voor de toekomst. Daarnaast werden evenveel scholeksters (230 paar) en kieviten (440 paar) geteld als in 2018, bij de tureluur viel een toename tot 240 paartjes te noteren.

Het gaat dus goed, maar dat dit gaat niet vanzelf. De veehouders investeren veel tijd en energie in het beheer. Zo wordt er jaarlijks, verdeeld over 70 locaties, 20 hectare aan percelen plas-dras (nat en drassig) gehouden en wordt er op ruim 650 hectare later gemaaid of beweid op een manier die goed uitpakt voor de weidevogels. Dit voorjaar werd daar bovenop nog 100 hectare extra laat gemaaid voor de weidevogels.

De 140 veehouders zijn aangesloten bij Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen, die het weidevogelbeheer coördineert.

Meer berichten