Weg vrij voor sociale huurwoningen

Maarssen - Het bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor is onherroepelijk geworden; er is geen beroep of verzoek om een voorlopige voorziening aangetekend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wethouder Linda van Dort: "Ik ben blij dat nu de volgende stap gezet kan worden en dat de weg open staat om de sociale en betaalbare huurwoningen voor onze inwoners te realiseren. De volgende stap zal zijn dat Winter Trust een omgevingsvergunning aanvraagt die getoetst wordt aan de bestaande regels."

"Met deze ontwikkeling kunnen we ons steentje bijdragen aan de invulling van de grote woningbouwopgave die er ligt. Door het vervangen van de bestaande leegstaande gebouwen met nieuwe moderne woongebouwen biedt het ook een uitgelezen kans de bebouwde omgeving te verduurzamen", aldus de directie van Winter Trust.

Het bestemmingsplan gaat over de herontwikkeling van de parkeergarage (P2) met kantoortoren, samen met het tankstation en de garage. Ook de parkeerplaats (P3) achter de HEMA hoort erbij. Eerder waren door de omgeving 31 zienswijzen ingediend. Samen met de uitvoerige behandeling in de commissie Fysiek domein heeft dit bijgedragen aan aanpassing van het bestemmingsplan.

Meer berichten