Afscheid van Simona Bombarda en aantreden Carlijn Jansen als voorzitter van de Dorpsraad Loenen aan de Vecht. Eigen foto
Afscheid van Simona Bombarda en aantreden Carlijn Jansen als voorzitter van de Dorpsraad Loenen aan de Vecht. Eigen foto (Foto: )

Nieuwe voorzitter voor Dorpsraad Loenen

Loenen - Simona Bombarda is maandag tijdens de algemene ledenvergadering teruggetreden als voorzitter van het bestuur van de Dorpsraad Loenen aan de Vecht. Direct daarna is Carlijn Jansen door de algemene vergadering van de dorpsraad tot voorzitter benoemd.

Simona Bombarda was vijf jaar voorzitter van de dorpsraad. In haar tijd is er veel gebeurd in Loenen en de activiteiten van de dorpsraad worden door de leden en inwoners van Loenen gewaardeerd. Het ledental van de dorpsraad is onder haar leiding toegenomen van circa 100 leden naar 262. Het aantal leden groeit nog steeds. Simona was het boegbeeld van de dorpsraad. Zij heeft veel bijgedragen aan de zichtbaarheid van de dorpsraad. Daarnaast was zij actief betrokken bij het organiseren van evenementen die altijd als doel hadden de saamhorigheid in en de levendigheid van Loenen te bevorderen. Zij was de trekker van bijvoorbeeld de evenementen rondom de kerstboomverlichting en de nieuwjaarsbijeenkomsten. Tijdens haar afscheid werd zij door mede bestuurslid Kees Hobo gekenschetst als een warme persoonlijkheid die heeft bijgedragen aan meer sociale warmte in onze dorpsgemeenschap. Carlijn Jansen neemt dus het stokje over. Als bestuurslid was zij de initiatiefneemster voor een nieuwe blik op de toekomst van Loenen.

Meer berichten