Extra steun van het Rijk

Stichtse Vecht - De regio Utrecht krijgt extra steun van het Rijk om verschillende woonwijken te wapenen tegen de gevolgen van hetere zomers en heftigere buien. Het gaat onder andere om de historische dorpskern van Kockengen. De extra financiële steun wordt gebruikt om de wijken anders in te richten zodat water beter kan worden opgevangen, én om de wijken aan te passen met innovatieve klimaatadaptieve maatregelen om de gevolgen van het veranderend klimaat (wateroverlast, droogte en bodemdaling) beter te kunnen dragen. De regio Utrecht is blij met de extra subsidie en gaat meteen aan de slag. Herman Geerdes voorzitter van de Water- en Klimaattafel regio Utrecht: "Vanuit ons regionale samenwerkingsnetwerk pakken we het vraagstuk om een klimaatbestendige regio te realiseren, samen op. Zodat de regio Utrecht nu en in 2050 nog aantrekkelijk is om te leven." Veertien gemeenten, de provincie Utrecht, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Veiligheidsregio Utrecht hebben de krachten gebundeld in het regionale samenwerkingsverband Water en Klimaat.

Meer berichten