Op woensdag 24 april om 10.30 uur is er een gratis proefles bij Woonzorgcentrum Maria Dommer in Maarssen. Eigen foto
Op woensdag 24 april om 10.30 uur is er een gratis proefles bij Woonzorgcentrum Maria Dommer in Maarssen. Eigen foto (Foto: )

Gratis peutermuziekles samen met ouderen

Maarssen - Kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar zijn met hun ouders (of iemand anders) van harte uitgenodigd om woensdag 24 april om 10.30 uur onder begeleiding van muziekdocent Sophieke Salverda (Peutermuziek Utrecht) te komen zingen, dansen en muziek maken in aanwezigheid van ouderen in Woonzorgcentrum Maria Dommer in Maarssen.

Het doel van deze gratis proefles is om ouders en kinderen enthousiast te maken voor deelname aan de zomercursus van zes lessen die woensdag 15 mei start, waaraan zowel kinderen en hun ouders als ouderen veel plezier kunnen beleven. En wat daarnaast ook bijdraagt aan de taal en motorische ontwikkeling van de kinderen, ontmoetingen en uitwisseling van ervaringen tussen (nieuwe) ouders en een positief gemoed bij ouderen met dementie. Afgelopen voorjaar is met succes de eerste cursus in het bijzijn van ouderen met dementie in Maria Dommer afgerond.

"Iedereen geniet zichtbaar van elkaars gezelschap en samen muziek maken. De ouderen leven in de les helemaal op en zijn trouwe bezoekers. Wees welkom een voorproefje te nemen in onze proefles!", aldus Tjarda van Vugt, initiatiefnemer van het project 'Wij maken een kringetje'. Inschrijven via: smsalverda@ziggo.nl o.v.v. Proefles. Meer informatie: facebook.com/wijmakeneenkringetje.

Meer berichten