De organisatoren van de feestelijke dag op 15 juni (niet op de foto: Abdallah Ashour). Tekst en foto: Ria van Vredendaal
De organisatoren van de feestelijke dag op 15 juni (niet op de foto: Abdallah Ashour). Tekst en foto: Ria van Vredendaal (Foto: ria van vredendaal)

Feestelijke dag in pastorie: 'Thuiskomen in het onbekende'

Stichtse Vecht – Een viertal enthousiaste leden van de Heilig Hartkerk houdt zaterdag 15 juni een feestelijke dag in pastorie De Eenhoorn aan de Breedstraat 3 in Maarssen vanuit de kerk met als thema 'Thuiskomen in het onbekende…'.

Grea van Rooijen: ''Op deze dag willen wij proberen om meer begrip te kweken voor de statushouders in en om Maarssen en ontmoetingen tussen hen en andere Stichtse Vechters te laten plaatsvinden. Voor deze dag kunnen mensen zich nu al aanmelden, vandaar deze vroege aankondiging."

"Toen vier jaar geleden vluchtelingen ook in Stichtse Vecht terecht kwamen hebben we De Nacht van de Vluchteling georganiseerd. Van het ingezamelde geld hebben we toen fietsen voor hen gekocht. Als gemeente hebben wij ze een onderdak en een uitkering gegeven, maar naar onze mening is dat niet voldoende, en zeker niet voor integratie. Door ontmoetingen en aan verbindingen te werken willen we op 15 juni graag een culturele uitwisseling ontwikkelen. Wij zijn gelijke partijen. Niet 'wij helpen hen', maar zij hebben zelf ook veel te bieden. Zij zijn enorm gastvrij, weten de heerlijkste gerechten klaar te maken, hebben en maken altijd tijd voor een ander en leven voornamelijk in het nu. Daarom organiseren we op die dag een soort beursvloer, waar we vraag en aanbod van talenten gaan uitwisselen. Sommigen vinden vluchtelingen maar lastig, maar onbekend maakt ook onbemind. Wij spreken liever over medelanders, en beseffen dat we veel van ze kunnen leren.'' Eliza Tolboom vertegenwoordigt de jongeren in het gezelschap. Zij maakt ook deel uit van Jongerengroep M25 die ongeveer twee jaar geleden is ontstaan. M25 staat daarbij voor Mattheus 25. ''Wij wilden op een heel laagdrempelige manier ons geloof praktiseren tot daden, en begonnen met maandelijkse ontmoetingsavonden. Naast jongeren uit onze eigen geloofsgemeenschap, en inmiddels van 'daarbuiten', zijn er jongeren uit Syrië en Eritrea, waar wij vriendschappen mee hebben gesloten. Zij missen vaak de vriendschap met leeftijdsgenoten.''

Hans de Kruijff onthult het programma: ''Op 15 juni kan er genoten worden van een lunch, klaargemaakt door een Nederlandse en Syrische kok. Je kunt je handen laten beschilderen met henna of dansen. Je kunt tijdens een korte cursus de belangrijkste woorden leren in het Arabisch. En je kunt een inburgeringsexamen doen. Alle katholieke en protestante kerken in de gemeente plus Vluchtelingenwerk steunt deze bijeenkomst."

Aanmelden via e-mail: thuiskomeninhetonbekende@hhart-maarssen.nl.

Meer berichten