Foto: Utrechts Landschap/Harry van Emden
Foto: Utrechts Landschap/Harry van Emden

'2018 bijzonder jaar door extreme weersomstandigheden'

Regio - 2018 was voor Utrechts Landschap een bijzonder jaar vanwege de extreme weersomstandigheden, aldus de organisatie. Winterstormen, sneeuwval en met name een lange periode van droogte maakten maar weer eens duidelijk dat het beheer van natuur en erfgoed maatwerk is. Tijdens de droogte was Utrechts Landschap genoodzaakt om de jonge aanplant op de buitenplaatsen en landgoederen water te geven en het grachtwater aan te vullen omdat anders de fundamenten van monumenten gevaar liepen.

Utrechts Landschap vertelt in haar online publieksverslag wat het in 2018 heeft gedaan voor het behoud van natuur, erfgoed en landschap in de provincie Utrecht. Het verslag is vrijdag gepubliceerd op www.utrechtslandschap.nl/publieksverslag2018.

Utrechts Landschap beheert ruim 5.776 hectare natuur in de provincie Utrecht, waarvan het 5.550 hectare in eigendom heeft. De natuurgebieden en landgoederen zijn voor publiek opengesteld via 800 kilometer aan wandelpaden. Naast natuur is erfgoed onlosmakelijk met het landschap verbonden: daarom beheert Utrechts Landschap ook 23 molens, een kasteel, 25 landgoederen, militair erfgoed, een steenfabriek, 170 historische gebouwen en bouwwerken, grafheuvels en een eendenkooi.

De stichting zag het afgelopen jaar haar achterban met 2.000 groeien naar 26.5000 Beschermers (donateurs). Volgens de stichting komt dat omdat de interesse in natuur en erfgoed groeit bij de inwoners van de provincie Utrecht.

Steeds meer mensen vinden het belangrijk dat al dat moois in hun regio behouden blijft en besluiten Utrechts Landschap te steunen.

Meer dan 600 inwoners zijn actief als vrijwilliger voor Utrechts Landschap. Ze zijn onmisbaar voor de organisatie. Ze werken onder meer als molenaar en groene vrijwilliger en ze werven Beschermers, organiseren activiteiten, houden als vrijwillige BOA toezicht en treden op als gastheer/vrouw in de infocentra.

In 2018 heeft Utrechts Landschap - geholpen door bijna 1.000 reacties - het beleid voor de komende vijf jaar vormgegeven. Ambitieus bouwt de stichting stevig door aan een divers Utrechts netwerk van natuur en erfgoed dat het voor altijd beschermt. Dat lukt volgens Utrechts Landschap alleen dankzij de steun van velen. Het publieksverslag van Utrechts Landschap is te vinden op www.utrechtslandschap.nl/publieksverslag2018.

Meer berichten