Wijk-ggz'er Karin Miltenburg gaat aan de slag in Maarssenbroek. Foto: Impegno
Wijk-ggz'er Karin Miltenburg gaat aan de slag in Maarssenbroek. Foto: Impegno (Foto: )

Pilot in Maarssenbroek: de wijk-ggz'er

Maarssenbroek - Mensen met psychosociale problematiek moeten steeds langer zelfstandig wonen. Hierdoor nemen de signalen van inwoners met verward gedrag toe, stelt Impegno. "Buren maken zich zorgen over mensen in hun omgeving en soms is er sprake van overlast." De gemeente Stichtse Vecht wil dit effectief aanpakken en zet daarom als pilot in Maarssenbroek een Wijk-GGZ'er in. Karin Miltenburg, ambulant begeleider bij Impegno, vervult deze functie sinds 15 februari.

De wijk-ggz'er werkt op het snijvlak van veiligheid, zorg en ondersteuning en verbindt deze domeinen, om maatwerk mogelijk te maken. "Karin Miltenburg kent de huisarts, heeft contact met bijvoorbeeld de supermarkteigenaar en legt lijntjes met politie en woningbouwcorporatie."

In een vroeg stadium bepaalt de wijk-ggz'er samen met het sociaal team van de gemeente en (zorg)ketenpartners Altrecht, Kwintes en Handje Helpen, welke aanpak en zorg of ondersteuning het beste bij iemand past. "Binnen deze samenwerking staat de wil om het samen te doen, van elkaar te leren en mensen de best mogelijke hulp te kunnen bieden, voorop."

Impegno biedt tijdelijke zorg aan mensen met psychische problemen, die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor dreigen uit te vallen.

Meer berichten