Vlnr.: Koert-Jan de Weert, Mark Drost, Elmar de Ridder en Martin van der Schagt. Foto: Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken
Vlnr.: Koert-Jan de Weert, Mark Drost, Elmar de Ridder en Martin van der Schagt. Foto: Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken (Foto: )

Belangenorganisatie Vecht en Omstreken opgericht

Stichtse Vecht - Voor alle huurders van Vecht en Omstreken is door huurders van Vecht en Omstreken een HuurdersBelangenOrganisatie (HBO Vecht en Omstreken) opgericht.

Afgelopen week tekenden het oprichtingsbestuur van de HBO en Mark Drost, directeur-bestuurder woningbouwvereniging Vecht en Omstreken, een samenwerkingsovereenkomst. De HBO gaat alle huurders van de woningbouwvereniging in de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren vertegenwoordigen. Mark Drost: "De HBO is een belangrijke sparringpartner voor Vecht en Omstreken, die van en voor huurders is. Zij zullen ons van advies gaan voorzien op belangrijke onderwerpen, zoals betaalbaarheid en duurzaamheid. De HBO is volwaardig gesprekspartner en ondertekenaar bij de prestatieafspraken die Vecht en Omstreken, de HBO en de gemeenten maken".

Voorzitter Elmar de Ridder: "De oprichting van de HBO is een mooie stap voorwaarts in het beter betrekken van huurders bij Vecht en Omstreken. Ik ben trots op het gemotiveerde team van vrijwilligers dat is samengesteld uit huurders in meerdere kernen waarin Vecht en Omstreken actief is. De komende tijd gaan we ons richten op het organiseren van themabijeenkomsten over onder andere betaalbaarheid en nieuwbouwplannen."

Meer berichten