Ook jeugdleden van natuurgroep Kockengen gingen mee op excursie naar Vogelringstation De Haar. Het werd een bijzondere ervaring. Foto: Ben van der Horst
Ook jeugdleden van natuurgroep Kockengen gingen mee op excursie naar Vogelringstation De Haar. Het werd een bijzondere ervaring. Foto: Ben van der Horst

Goed bezochte lezing en excursie over vogeltrek en vogels ringen bij Natuurgroep Kockengen

Natuurgroep Kockengen organiseerde vrijdagavond haar traditionele midwinteravondlezing. Dit jaar was het thema Vogeltrek en Vogels ringen. De lezing werd verzorgd door Tijs van de Berg van het Vogelringstation De Haar.

KOCKENGEN - De belangstellende kregen een boeiend verhaal over vogeltrek voorgeschoteld. Waarom gaan vogels op trek, kun je aan vogels zien of het een trek- of standvogel is? Deze en vele andere vragen werden belicht. Het voedselaanbod en -verdeling blijkt de belangrijkste reden te zijn waarom vogels jaarlijks een lange reis maken.

Na de pauze werd meer verteld over het ringonderzoek bij vogels. Jaarlijks zijn hier honderden vrijwilligers in Nederland actief mee. Naast het ringen zelf worden ook allerlei gegevens van de gevangen vogels genoteerd. Dit levert een schat aan informatie op, o.a. over de leeftijd en leeftijdspreiding, verspreiding en reproductie.

Vangen en ringen

Daarnaast vertelde Van de Berg over de techniek van het vangen en het ringen. Zo is het gebruik van de juiste ringmaat heel belangrijk. Bijna elke vogelsoort heeft zijn eigen ringtype. Hij vertelde ook over Ringstation De Haar.

Aansluitend op de lezing was er de mogelijkheid om op zaterdagmorgen 17 december mee te gaan naar dit Ringstation, in de oude eendenkooi op landgoed Haarzuilens van Natuurmonumenten.

Excursie

Een groep van 13 belangstellenden, waaronder 7 jeugdleden, kregen een rondleiding in het eendenkooibos en uitleg over de werking van de mistnetten, het gebruik van vogelgeluiden en de techniek van het losmaken van de vogels uit de netten.

In de netten, die al vroeg in de morgen waren opgesteld, zaten o.a. vink, koolmees, staartmees, roodborst, tjiftjaf, merel en tot ieders verbazing een houtsnip. De gevangen vogels werden vakkundig door de ringers bevrijd uit het net en daarna geringd, maar ook gemeten en gewogen. Ook gegevens over vleugellengte en vetgehalte werden genoteerd.

Daarna mochten de deelnemers van de excursie de vogels weer vanaf de hand vrij laten. Een bijzondere ervaring om deze vogels eens van heel dichtbij te zien.

Meer berichten