De gemeente en huisartsen hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Tekst en foto: Ria van Vredendaal
De gemeente en huisartsen hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Tekst en foto: Ria van Vredendaal

Gemeente en huisartsen tekenen samenwerkingsovereenkomst

Stichtse Vecht - De gemeente, vertegenwoordigd door wethouder Volksgezondheid Hetty Veneklaas, en het Bestuurlijk Overleg Huisartsen Stichtse Vecht hebben afgelopen week een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met als doel: verbeterde zorg, gezonder leven en lagere kosten.

Gezamenlijke thema's zijn onder andere vroegsignalering, korte behandeling in de eerste lijn en betere doorverwijzing naar de tweede lijn wat betreft jeugdzorg, maar ook zorg voor vluchtelingen/statushouders, verbetering ouderenbeleid op gebied van dementie en valpreventie. Het gaat daarnaast om de doorstroom eerstelijnszorg naar welzijn, sport en bewegen, communicatie over en inzicht in de beschikbaarheid van zorgaanbod en veilig communiceren met gemeente, welzijn en GGD.

Thema's zijn ook: meer aandacht voor gezonde leefstijl en de samenwerking met het sociaal wijkteam en gecombineerde leefstijlinterventie. De samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van een jaar. Na evaluatie kunnen de partijen het convenant gezamenlijk bijstellen. Huisarts Peter van Koningsbrugge vatte het doel van zijn collega's samen: ''Wij hebben de intentie om tot een geheel te komen, elkaars zorgen en ervaringen te delen, met als gevolg een tastbaar resultaat.''

Naast de ontwikkeling van het lokale gezondheidsbeleid dat in het tweede kwartaal 2019 door de raad zal worden vastgesteld, waarbij de gemeente niet langer kijkt naar beperkingen maar naar datgene wat men nog wel kan, is er ook een regionale ontwikkeling gaande. In de regio Noord-West Utrecht, waaronder ook onze gemeente valt, worden onderhandelingen gevoerd en plannen gemaakt met de zorgverzekeraar over samenwerking in de wijk en zorg op de juiste plek.

Met het bestuurlijk overleg tussen huisartsen, gemeente en de regionale samenwerkingsorganen is tevens een gezamenlijk aanspreekpunt gerealiseerd voor onder andere de gemeente Stichtse Vecht, lokale ziekenhuizen en de in oprichting zijnde eerstelijns/huisartsen regio-organisatie.

Meer berichten