Voorzitter Cees van den Oosten en vice-voorzitter Willem Sorel proosten op het nieuwe jaar. Eigen foto
Voorzitter Cees van den Oosten en vice-voorzitter Willem Sorel proosten op het nieuwe jaar. Eigen foto (Foto: )

Ondernemers luiden nieuwe jaar in

Door Ria van Vredendaal

Breukelen - Met een stamppotbuffet en een toespraak van voorzitter Cees van den Oosten heeft Ondernemersvereniging Stichtse Vecht afgelopen donderdag bij De Olifant in Breukelen het nieuwe jaar ingeluid. Een moment van stilte was er voor Marc Witteman, die traditiegetrouw altijd bij dit evenement aanwezig was.

Cees van den Oosten attendeert de ondernemers op de Lokale Ondernemerslijst waarop bedrijven uit Stichtse Vecht zich kunnen inschrijven. Via deze lijst vergroten zij de kans om bij gemeentelijke aanbestedingen opdrachten te verwerven. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn ambtenaren van gemeente Stichtse Vecht aanwezig om te helpen bij de inschrijving.

Cees van den Oosten geeft in zijn toespraak een overzicht van de plannen van het OVSV-bestuur voor 2019 die van belang zijn voor bedrijven en werknemers: ''Er is een goede samenwerking met zeven andere ondernemersverengingen uit West-Utrecht, waardoor belangrijke onderwerpen nog meer gewicht krijgen bij gemeenten en provincie. Uit onderzoek blijkt dat de behoefte aan uitbreiding van bedrijfsterreinen toeneemt. Samen met de gemeente spreken we over uitbreidingsmogelijkheden voor circa 3,5 hectare voor de komende jaren. Dat sluit aan bij het STEC-rapport van de gemeente. Ook blijft er grote behoefte aan woningbouw, onder meer voor de werknemers in ons gebied. De wachttijden voor huurwoningen in onze regio zijn onacceptabel lang. Wij willen dat woningbouw meer prioriteit krijgt bij gemeenten en provincie. Een derde punt is het tekort aan met name technisch personeel. Daarom blijven we aandacht geven aan de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt en aan initiatieven als bijvoorbeeld de Techniekdagen.''

Cees van den Oosten vervolgt: ''Ook maakt onze OVSV zich samen met de regio sterk voor een betere bereikbaarheid van onze bedrijfsterreinen. We rekenen erop dat in het nieuwe jaar de aanpassingen aan de Noordelijke Randweg eindelijk van de grond komen. En tot slot is de energietransitie een belangrijk aandachtspunt, waarbij de OVSV samen met de gemeente werkt aan een plan om daken van bedrijfsgebouwen van zonnepanelen te voorzien. Ondernemers hebben hier voordeel van en tegelijkertijd wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de energietransitie. In onze gemeente is globaal 200.000 vierkante meter hiervoor geschikt. Dat kan stroom voor opleveren voor 5000 huishoudens. Laten we de tijd nemen om nieuwe technieken die aanstaande zijn, af te wachten. Ik denk hierbij aan nieuwe technieken als het gebruik van waterstof, ook voor auto's, waarover het ECUB in december een informatieavond organiseerde. Dit soort initiatieven is beter dan burgers en bedrijven op kosten te jagen voor klimaatmaatregelen die duur zijn en nauwelijks effect hebben. Doelmatigheid, effectiviteit en kostenbewustzijn moeten voorop staan.'' Aanmelden Lokale Ondernemerslijst: www.stichtsevecht.nl/ondernemerslijst.

Meer berichten