Wethouder Linda van Dort overhandigd de wereldbokaal aan Hanny Peters en Dorien van den Broek van Stichting Stinica. Foto: Naomi Slijngard
Wethouder Linda van Dort overhandigd de wereldbokaal aan Hanny Peters en Dorien van den Broek van Stichting Stinica. Foto: Naomi Slijngard

Stichting Stinica wint Wereldbokaal 2016 van Stichtse Vecht

Op initiatief van de Stichting Internationale Samenwerking Breukelen plus Loenen en Maarssen (SISABplus) werd maandag een informatiebijeenkomst georganiseerd door Ad van Dongen over werk voor bijstandsgerechtigden en statushouders in Stichtse Vecht. Ook werd de Wereldbokaal voor het beste initiatief in een ontwikkelingsland uitgereikt.

Door Naomi Slijngard

BREUKELEN - Fred Berghout, die met Stichting Steunfonds Vluchtelingen Breukelen vorig jaar de Wereldbokaal won, vertelde hoe het Steunfonds bijstandsgerechtigden en statushouders aan het werk wil helpen door sociale coöperaties op te zetten. Binnen die coöperaties kunnen zij parttime ondernemen.

"In Nederland zijn er ongeveer 460.000 mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Langdurige werkeloosheid is onwenselijk voor de betrokkenen omdat die veelal afhankelijk zijn, een gebrek aan toekomstperspectief hebben en in armoede leven. Voor de samenleving is het ook niet wenselijk. Mensen met een bijstandsuitkering kosten veel geld. De stichting wil dat mensen in de bijstand zelfstandig kunnen zijn."

'Gemeente, doe meer'

Berghout, ook werkzaam bij Vluchtelingenwerk Nederland, hamerde erop dat de gemeente meer moet gaan betekenen voor de bijstandsgerechtigden en statushouders, o.a. door te helpen bij het opzetten van de sociale coöperaties. "Er wordt nu door de gemeente nog te weinig gedaan", vindt hij.

Aan de nieuwe wethouder Warner van Vossen werd letterlijk de spreekwoordelijke bal doorgegeven. Berghout vroeg de wethouder zich er voor in te zetten dat de gemeente en dan niet zozeer de ambtenaren, maar met name het bestuur meer daadkracht toont.

'Ook kijken naar wat goed gaat'

"Laten we vooral ook kijken naar wat er goed gaat. Ik hoor nu heel veel verhalen over hoe het niet moet maar ik wil ook graag het succes delen", stelde Anne- Marij Dijkstra, werkzaam bij het Leger des Heils. "Zo wordt het woontraject met de statushouders uitgebreid en zijn er jobcoaches om mensen aan een baan te helpen."

Ook Femke Goedendorp van D'66 Stichtse Vecht was het niet met Berghout eens en zou het op prijs stellen meer naar een sfeer van samenwerking te streven. Wethouder Linda van Dort liet eveneens weten dat veel dingen gebeuren die wel goed gaan.

Wereldbokaal 2016

In het tweede deel van de avond werd de Wereldbokaal 2016 uitgereikt. Van de genomineerden - waaronder de stichtingen SOMO en Mutende, beide uit Maarssen - werd het project gekozen waarvan de gehele gemeenschap meeprofiteert.

De Wereldbokaal en de 2.000 euro ging naar Stichting Stinica, die een gemeenschapshuis in Mexico wil realiseren waar onder andere onderwijs wordt gegeven en waar plek is voor geestelijke gezondheidszorg. Stichting Sisal uit Loenen greep ook naast de prijs.

De avond werd afgesloten met de woorden van Joseph Kakisina: "Als je snel wil gaan ga je alleen. Als je verder wil komen ga je samen."

Meer berichten