groepsfoto bewoners RvO
groepsfoto bewoners RvO (Foto: Marlies Loorbach)

Eerste lustrum BBQ Rogier van Otterloolaan

MAARSSEN - Vrijdag 24 augustus werd voor de 5e achtereenvolgende keer in de Rogier van Otterloolaan een BBQ door en voor de bewoners georganiseerd. Na een openingswoord door het organisatiecomité werd op het fietspad, naast de onlangs vernieuwde speeltuin, een straattegel onthuld als herinnering aan deze eerste lustrum BBQ. Voor het leggen van de tegel was door de gemeente vergunning verleend. Fietsers die de wijk via het fietspad verlaten of inkomen worden zo telkens aan het eerste lustrum herinnerd.

De bewoonsters die de BBQ dit jaar hadden georganiseerd deden dit voor de eerste keer, maar konden gebruik maken van het draaiboek dat door hun voorgangsters is gemaakt. De organisatie verliep dan ook wederom vlekkeloos en de circa 120 bewoners lieten zich de BBQ weer goed smaken. Een enkele regenbui mocht de pret niet drukken. Ook waren er onder andere weer heerlijke zelfgemaakte salades en uiteraard de nodige drank(jes). Net zoals in voorgaande jaren waren het vlees en brood weer voortreffelijk door Rosco Catering verzorgd. De kinderen vermaakten zich prima op het springkussen en kregen zoals ieder jaar een heerlijk ijsje. Bedoeling is dat deze traditie ook volgend jaar op de laatste vrijdag van de schoolvakantie wordt voortgezet.

Meer berichten