'Swim to fight Cancer' solidariteitsvlag Pauluskerk

BREUKELEN - De Pauluskerk wil zich betrokken en meelevend ten dienste stellen van de gemeenschap in en om de kerk heen. Vlaggen hebben een belangrijke symboolfunctie als ze aan de vlaggenmast van de Pauluskerk wapperen.

Bij verschillende gelegenheden toont de Pauluskerk deze verbondenheid met de wereld rondom door het uitsteken van een passende vlag bij diverse gelegenheden. De vlag is op die betreffende dag een helder symbool dat voor zichzelf spreekt en alom – door fietsers, automobilisten, voorbijgangers – met instemming gezien, begrepen en hopelijk gewaardeerd wordt.

Op 2 september a.s., startzondag van de Pauluskerk, hangt derhalve de Solidariteitsvlag uit om de deelnemers van Swim to fight Cancer een hart onder de riem te steken!

De Pauluskerk wisselt de vlag die uithangt af, al naar gelang de aard van de gebeurtenis.

- Nationale vlag, de Pauluskerk volgt de aanwijzingen van de overheid.

- Pauluskerkvlag hangt uit als de Pauluskerk is geopend, en verder bij speciale kerkelijke feest- en gedenkdagen.

- Oecumene vlag wappert in de Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen en tijdens de Vredesweek.

- Regenboogvlag wordt uitgestoken als statement bij genderkwesties o.a. de 4e zaterdag in juni “roze zaterdag” en 11 oktober “Coming Out Day”.

Op het uitsteken van deze vlag heeft de Pauluskerk vanuit het hele land al lovende reacties ontvangen.

En dan is er nog de laatste aanwinst: de reent ontworpen:

- Solidariteitsvlag als sprekend symbool dat de Pauluskerk meeleeft met actueel Lief & Leed, lokaal en wereldwijd, dat de gemoederen beroert.

Hiermee wil de Pauluskerk een statement van verbindende betrokkenheid maken.

De kerkenraad van de Pauluskerk vindt het belangrijk dat onder de mensen de vrijheid heerst voor spontane acties.

Dus, als iemand (ook dorpsgenoten!) vindt dat het gezien de actualiteit goed is om de Solidariteitsvlag te hijsen, dan kan dit gemeld worden (scriba@pauluskerkbreukelen.nl).

De Pauluskerk gaat dan intern met het verzoek aan de slag en zal, bij akkoord, zo snel mogelijk het hijsen van de vlag realiseren.

De Pauluskerk is dankbaar voor de vrijheid om de vlag uit te hangen indien dat haar passend lijkt !

Meer berichten