Johannes De Doperkerk in Breukelen sluit (voorlopig) niet; alternatieve mogelijkheden worden onderzocht.

Op 19 november werd aan de gelovigen van de RK Johannes De Doperkerk in Breukelen het voornemen gepresenteerd om de Johannes De Doperkerk te verkopen voor de realisatie van appartementen en het parochiehuis om te vormen tot een multifunctionele kerkzaal met bovengelegen sociale woningen; dit alles binnen een tijdsbestek van enige jaren. Daarna is gebleken dat een grote groep verontruste gelovigen zich zorgen maakt of dit wel het goede pad is en er dus minder draagvlak in de geloofsgemeenschap is voor een dergelijke stap dan aanvankelijk gedacht. Op 1 juli is in een bijeenkomst van de geloofsgemeenschap te Breukelen afgesproken dat een breed samengestelde commissie allerlei varianten op wenselijkheid en haalbaarheid gaat onderzoeken; het 19 novembervoornemen is vanaf heden één van de, door deze commissie, te onderzoeken varianten. Voor onderzoek is de tijd gegeven tot minimaal 2020.

Meer berichten