Gezamenlijk werkbezoek in 'Kockengen vier jaar later'

KOCKENGEN - Vier jaar geleden werd Kockengen in het Westelijk Veenweidegebied van de provincie Utrecht opgeschrikt door een watervloed. Binnen de kortste keren stond vrijwel alles blank. Waterschap, gemeente en bewoners hebben daarna vele maatregelen getroffen om het niet nog een keer te laten gebeuren.

De PvdA bestuurders van de provincie Utrecht, de gemeente Stichtse Vecht en de waterschappen HDSR en AGV hebben in hun werk voortdurend te maken met het vraagstuk wateroverlast. Een vraagstuk dat zich niets aantrekt van bestuurlijke grenzen en dus om een gezamenlijke aanpak vraagt.

Daarom gaan deze PvdA-bestuurders gezamenlijk op werkbezoek in Kockengen op zaterdag 30 juni van 10.00 tot 13.00 uur om te bezien welke maatregelen zijn getroffen en of deze ook werken. Vooral dat laatste is van groot belang voor andere gemeenten en regio’s.

De bijeenkomst start op zaterdag 30 juni om 10.00 uur in gebouw Irene aan de Wagendijk 43 in Kockengen. Rond 11.30 uur wordt een wandeling gemaakt langs de uitgevoerde werkzaamheden.

Bewoners zijn uiteraard welkom. Zij kunnen zich tot en met donderdag 28 juni aanmelden bij:

Gerjet Wisse, wissegj@gmail.com

06 12751843

0346 241525

Meer berichten