Maria, de vrouw met vele sluiers, lezing door Sytze de Vries

BREUKELEN - De bekende theoloog, dichter en tekstschrijver Sytze de Vries (Leeuwarden, 1 januari 1945) zal op donderdag 17 mei een lezing houden in de Pauluskerk over Maria, de vrouw met de vele sluiers.

Wie is Maria? Wat is haar ware gezicht? Voor protestanten komt zij vooral in de adventstijd voorbij. Een goede katholiek zegt: “zij is er gewoon altijd”. De traditie heeft dit Joodse meisje met vele sluiers omhangen. Wat vertellen die tradities? En welke plaats geeft de Bijbel haar? Met verhalen, illustraties en ook met liederen wil Sytze de Vries deze sluiers zo doorzichtig mogelijk maken. Om tenslotte uit te komen bij de vraag: “Is er een oecumenische visie op deze vrouw mogelijk?”

Sytze de Vries is vooral bekend als lieddichter. Zijn teksten zijn opgenomen in zowel het katholieke “Gezangen voor Liturgie” als ook in het nieuwe protestantse Liedboek. Hij was predikant achtereenvolgens te Peize, Purmerend en Amsterdam. Bijna twintig jaar was hij werkzaam in de Amsterdamse Oude Kerk, een kraamkamer voor liturgie en kerkmuziek. Daar werkte hij samen met kerkmusici als Willem Vogel en Christiaan Winter. De Vries publiceerde o.m. een aantal dichtbundels, liedteksten in o.a. “Zingend Geloven” en bewerkte psalmteksten in “Voor de kinderen van Korach”. In 2002 verscheen “Tegen het donker: honderd liederen om samen te zingen”. In 2012 “Het liefste lied van overzee, deel 1: zestig vertalingen en nieuwe teksten op bekende Engelse melodieën”. In 2015 “Het liefste lied van overzee, deel 2: vijfenzestig vertalingen en nieuwe teksten op bekende Engelse melodieën”.

Als vervolg op de lezing zal op donderdag 31 mei, Maria-Visitatie, er om 19.15 uur een gezamenlijke viering zijn in de Johannes de Doperkerk.

De mei-maand is Maria-maand. Op 31 mei is het Maria-Visitatie (Maria-Bezoek). Men herdenkt dan het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth, dat beschreven wordt in het Evangelie volgens Lucas (1:39-56). Maria is op het moment van het bezoek zwanger van Jezus en Elisabeth van Johannes de Doper. Elisabeth wordt, wanneer zij Maria ziet komen, vervuld van de Heilige Geest, het kind springt op in haar schoot en zij zegt tegen Maria: "De meest gezegende van alle vrouwen ben jij, en gezegend is de vrucht van je schoot!" Maria antwoordt met een lofzang op God, het Magnificat. De woorden van Elisabeth zijn opgenomen in het Weesgegroet.


Maria-Visitatie werd oorspronkelijk gevierd op 2 juli, maar omdat deze dag ná de feestdag van de Geboorte van Johannes de Doper (24 juni) viel, heeft men de feestdag in 1969 verplaatst naar 31 mei, omdat dit beter overeenkomt met het Lucasevangelie. Op sommige plaatsen wordt het feest echter nog op 2 juli gevierd; dit is enkel en alleen waar men de liturgische kalender van vóór het Tweede Vaticaans Concilie gebruikt.


De visitatie is dikwijls afgebeeld in de beeldende kunst, ook weleens in combinatie met een voorstelling van de Annunciatie. Johann Sebastian Bach componeerde voor deze dag de bekende cantate Herz und Mund und Tat und Leben (BWV 147). Het Magnificat is door verschillende beroemde componisten op muziek gezet.
Na afloop van de viering is er in het Bonifatiushuis een gesprek o.l.v. pastor Jos van Os en ds. Harold Schorren over wat een oecumenische visie in de praktijk voor ons betekent.

Meer berichten