(kandidaat)raadsleden van de PvdA Stichtse Vecht
(kandidaat)raadsleden van de PvdA Stichtse Vecht (Foto: PvdA Stichtse Vecht)

PvdA Stichtse Vecht gaat als lokaal betrokken partij voor sociale oplossingen

STICHTSE VECHT - De afgelopen 4 jaar hebben de raadsleden Maarten van Dijk en Els Swerts van de PvdA Stichtse Vecht vanuit de oppositie op een scherpe en inhoudelijke, maar constructieve wijze politiek gevoerd. De PvdA heeft veel mooie resultaten voor Stichtse Vecht weten te bereiken. Of het nu ging om het groenonderhoud, de toekomst van PAUW Bedrijven, de informatievoorziening aan inwoners, het ouderenbeleid, kinderen in armoede of het van tafel krijgen van de bezuiniging op de dorpshuizen, de PvdA stond voor u klaar!

De belangen van de inwoners van Stichtse Vecht staan bij de PvdA centraal. Onze (kandidaat) raadsleden zijn lokaal geworteld in de diverse kernen van Stichtse Vecht. We laten ons hierbij inspireren door onze sociaal democratische idealen voor een sterke en sociale gemeente. Als landelijke lokale partij maakt de PvdA Stichtse Vecht daarbij dankbaar gebruik van de contacten die zij heeft met partijgenoten in bijvoorbeeld de gemeenteraad van Utrecht of in de provinciale staten van Utrecht. Zo heeft de PvdA Stichtse Vecht intensief samengewerkt met Ruben Post uit de Utrechtse gemeenteraad en Julie d’Hondt uit de Provinciale Statenfractie van de PvdA, toen het erop aankwam echt iets te betekenen voor de bewoners langs de Zuilense Ring (N230). Hetzelfde gold bij de dramatische situatie rondom de regiotaxi in Maarssen.

Ook de komende jaren staat het enthousiaste team van (kandidaat) raadsleden weer klaar voor de inwoners van Stichtse Vecht met sociale oplossingen en het realiseren van duurzame resultaten. De PvdA vindt dat er meer geluisterd moet worden naar inwoners. Dit door betere communicatie en samenwerking vanuit de gemeente en door meer invloed voor inwoners.

Een van onze speerpunten voor de komende jaren is het realiseren van aanzienlijk meer betaalbare woningen in Stichtse Vecht. Zo wil de PvdA dat er werk gemaakt wordt van betaalbare woningen voor jongeren, starters en senioren. Hier is echt behoefte aan in Stichtse Vecht. Wachtlijsten voor een sociale huurwoning van 8 tot 12 jaar zijn in Stichtse Vecht geen uitzondering en dit wil de PvdA aanpakken.

Het moet voor jongeren die opgroeien in Stichtse Vecht mogelijk zijn om in de gemeente te blijven wonen. Er zullen wat de PvdA betreft dan ook meer sociale huurwoningen met een maandhuur van tussen de 400 en 700 euro bij moeten komen. Bij nieuwbouwprojecten gaat de PvdA daarom voor 30% sociale huurwoningen. Voor ouderen biedt dit de mogelijkheid om door te stromen van een eengezinswoning naar een (klein) comfortabel appartement. Hiermee brengen we de doorstroming op de woningmarkt ook op gang.

De PvdA Stichtse Vecht luistert en staat voor u klaar. Ook de komende jaren zullen wij vaak te vinden zijn in de wijk. Via onze eigen ombudsman, die in 2017 40 keer in actie kwam, blijven wij inwoners die vastlopen verder helpen.

Om zeker te zijn dat er naar u wordt geluisterd stemt u 21 maart PvdA Stichtse Vecht!

Meer berichten