PvdA: Zeker zijn van vitaal ouder worden in Stichtse Vecht

STICHTSE VECHT - In de afgelopen raadsperiode heeft de PvdA Stichtse Vecht zich echt sterk gemaakt voor de ouderen in Stichtse Vecht en daarin concrete resultaten behaald, zoals:

1. Apart ‘ouderenbeleid’: De nota ‘Zilver aan de Vecht’ verscheen.
2. Er kwam een financiële tegemoetkoming voor ouderen met lage inkomens voor de vervanging van een kapotte koelkast of wasmachine.
3. De 55+ gids werd uitgebracht en is voor alle ouderen beschikbaar.
4. Een schriftelijke informatiegids met daarin alle financiële regelingen is beschikbaar gekomen.
5. De PvdA is scherp geweest op de handhaving van kwalitatief goede huishoudelijke hulp.

Voor de komende periode wil de PvdA Stichtse Vecht deze aandacht voor ouderen voortzetten en intensiveren. PvdA-raadslid Els Swerts: “Deze tijd, waarin we steeds meer ouderen krijgen, vraagt om een stevige visie voor de komende 10-20 jaar. Het vraagt dat we als gemeente gaan inzetten op veel extra passende huisvesting voor ouderen. Het vraagt dat we ons gaan bezighouden met gezondheidsvraagstukken: wat gaan we als de gemeente doen om de oudere inwoners lang vitaal, gezond en gelukkig te houden? Hoe gaan we eenzaamheid bestrijden? Hoe gaan we ervoor zorgen dat ouderen tot op hoge leeftijd doel, zin en plezier ervaren in hun leven? Kortom: ook voor de komende raadsperiode staat ons nog veel te doen en willen we weer onze handen uit de mouwen stropen.”

Voor meer informatie over wat de PvdA Stichtse Vecht heeft bereikt en wat we nog willen bereiken voor ouderen, lees onze flyer “Zeker zijn van vitaal ouder worden in Stichtse Vecht” op de website www.stichtsevecht.pvda.nl. Draagt u ook de ouderen in Stichtse Vecht een warm hart toe en staat u achter onze plannen: steun ons dan op 21 maart met uw stem!

Meer berichten
Shopbox