Inloopbijeenkomst PvdA Stichtse Vecht

STICHTSE VECHT - De fractie van de PvdA Stichtse Vecht komt op woensdag 28 februari van 19.30 - 21.00 uur naar Cultureel Centrum ’t Web (Spinnerie 15) in Loenen a/d Vecht. "Graag gaan wij met inwoners uit Loenen a/d Vecht, Nieuwersluis, Loenersloot, Vreeland en Nigtevecht in gesprek over actuele onderwerpen die spelen in de noordelijke kernen."

Gespreksonderwerpen zijn dan onder andere de dorpshuizen, het groenonderhoud, het openbaar vervoer en de plannen voor de verbreding van de N201. Op voorstel van de PvdA Stichtse Vecht is de bezuiniging op de dorpshuizen van de baan. Hoe kan er meer, maar vooral beter, worden geïnvesteerd in de dorpshuizen in Stichtse Vecht?

De PvdA Stichtse Vecht vindt het belangrijk dat inwoners er zeker van kunnen zijn dat er naar hun wordt geluisterd. Hoe zorgen we er samen voor dat de 5 noordelijke kernen meer betrokken worden bij het gemeentelijk beleid en dat de communicatie vanuit de gemeente verbetert?

Andere actuele thema’s in de noordelijke kernen zijn het onderhoud van de bruggen en afvalscheiding. De PvdA Stichtse Vecht maakt zich zorgen over het onderhoud van de bruggen in Stichtse Vecht. Wij hebben het college van Burgemeester en Wethouders daarom in november 2017 gevraagd om een grondige inspectie van alle bruggen in onze gemeente. Met betrekking tot de afvalscheiding zal er naar verwachting komend jaar worden besloten over een plek voor een nieuw afvalscheidingsstation in Stichtse Vecht.

U bent van harte welkom om over deze, maar ook andere, onderwerpen met ons in gesprek te gaan!

Meer berichten
Shopbox