Logo vechtstroom.nl

Dienst van Gebed voor de Eenheid van de Christenen

BREUKELEN - Op zondag 21 januari 2018 vieren we de Oecumenische Dienst van Gebed voor de Eenheid in de Johannes-de-Doperkerk te Breukelen. Het thema is ‘Recht door zee’.

'Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. In Exodus 15 lezen we een lied dat Mozes samen met de Israëlieten hierover zong. Het lied is het uitgangspunt voor het materiaal van de Week van Gebed voor de Eenheid 2018, dit jaar verzorgd door de gezamenlijke kerken uit het Caribisch gebied.'

'In het lied uit Exodus 15 wordt gezongen over hoe ontzagwekkend krachtig Gods rechterhand is. Het volk van Israël zag hoe Gods hand in actie kwam en hen recht door zee leidde. Het was Gods rechterhand die Israël bevrijdde uit slavernij. Geen mens hield voor mogelijk dat de zee zou splijten. Maar God maakte een krachtig statement, het was genoeg geweest. God schakelde de vijand uit.'

'Het verhaal over de bevrijding van het volk van God, is zeer aansprekend voor de Caribische christenen. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij. De reddende daad van God die vrijheid brengt, is een samenbindende ervaring. Daarom is het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15 vers 1-21) de meest voor de hand liggende keus voor het thema van de Week van Gebed 2018. Het is een lied van de overwinning op de onderdrukking. Het thema is opgenomen in het lied.'

'De dienst op zondag 21 januari wordt georganiseerd door de Werkgroep Oecumene en wil een bijdrage leveren aan het gevoel van verbondenheid aan elkaar en het verstaan van elkaars traditie. De viering begint 10.15 uur. Voorgangers zijn ds. Harold Schorren, ds. Anies Matahelumual en priester-dominicaan Harry Huisintveld.'

In de Week van Gebed voor de Eenheid volgend op deze dienst zijn er gebedsmomenten in de verschillende kerken, die beginnen om 19.15 uur:

Maandag 22 januari Pieterskerk, Straatweg 59

Dinsdag 23 januari Witte Kerkje, Dillenburgstraat 8

Woensdag 24 januari Silo, Karel Doormanweg 49

Donderdag 25 januari Pauluskerk, Straatweg 37

Vrijdag 26 januari Bovenkamer, Poeldijk 9

Zaterdag 27 januari H. Johannes de Doperkerk, Straatweg 146

Meer berichten

Shopbox