Logo vechtstroom.nl


Foto: PvdA Stichtse Vecht

Leefbaarheid Antilopespoor onder druk: PvdA verzoekt om actieplan

MAARSSEN - Via eigen waarneming, meldingen bij onze ombudsman, Twitterberichten van de wijkcommissie Antilopespoor, Fixi-meldingen en Facebook berichten moet de fractie van de PvdA Stichtse Vecht helaas constateren dat de leefbaarheid voor de bewoners in de wijk Antilopespoor onder druk staat.

Dit uit zich in o.a. troep bij de ondergrondse containers, rondslingerende boodschappenkarretjes, zwerfvuil en onverzorgde tuinen (zie foto’s). De wijk Antilopespoor is en blijft een aandachtswijk in Stichtse Vecht, die extra aandacht van de gemeente, woningcorporatie Portaal, politie en het sociaal wijkteam vereist en zeker ook verdient. Dit wordt mede veroorzaakt doordat er in de wijk veel sociale huurwoningen staan, er in verhouding tot andere wijken veel bewoners in een achterstandssituatie wonen en er sprake is van veel middelhoogbouw. De PvdA Stichtse Vecht maakt zich grote zorgen over de leefbaarheid in Antilopespoor.

Reden voor de PvdA-fractie om hierover bij het College van B&W van Stichtse Vecht aan de bel te trekken en het College te verzoeken om samen met de wijkcommissie, bewonerscommissie, Portaal, politie en het sociaal wijkteam in het eerste kwartaal van 2018 met een verbeterplan cq. actieplan te komen om de leefbaarheid in Antilopespoor structureel te verbeteren.

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox