Logo vechtstroom.nl


Dit jaar bestaat orkest Soli Deo Gloria uit Tienhoven 95 jaar.
Dit jaar bestaat orkest Soli Deo Gloria uit Tienhoven 95 jaar.

SDG bijna honderd jaar jong

Tienhoven - Dit jaar bestaat orkest Soli Deo Gloria uit Tienhoven 95 jaar. Dit is zowel aanleiding voor een geweldig concert als een terugblik op de afgelopen jaren. Een gesprek met secretaris Jelte Zondervan levert interessante weetjes en een mooi verhaal op.

"Het begint al met het eerste optreden", aldus Zondervan. "Dat werd gehouden op 12 september 1923, toen bestond het orkest net een jaar, en uitgevoerd vanaf de kerktoren. Het publiek sprak met bewondering over de jonge muziekvereniging die koraalmuziek (kerkmuziek, red.) speelde. Een ander hoogtepunt is de CD die in 1993 is opgenomen. De CD draagt de titel van het dorpshuis De Veenkluit waar het orkest op dit moment nog steeds met veel plezier repeteert. Bijzonder aan de CD was de medewerking van Pim Jacobs, de bij de wat oudere lezer ongetwijfeld bekend als jazzpianist en televisiepresentator."

Jeugdorkest

Op dit moment bestaat het orkest uit ongeveer veertig leden en afficheert zich als hét fanfareorkest van Stichtse Vecht. Met zo'n historie is dat misschien wel terecht. Zeker omdat orkesten het vaak moeilijk hebben om de aanwas vanuit de jeugd te behouden. Dat heeft dit orkest opgelost door een heuse jeugdopleiding te starten. Dure aanvangskosten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een instrument worden ondervangen door een instrument in bruikleen te geven. Dat maakt de drempel voor veel jeugdigen, en hun ouders, veel lager. Zij komen dan in het jeugdorkest Stichtse Vecht. Naast spelen voor de lol is het orkest door het jaar heen actief op een aantal officiële gelegenheden. Zo begeleiden zij de dodenherdenking op 4 mei in Tienhoven en ondersteunen zij het traditionele vlag hijsen op Koningsdag. Tevens spelen zij rond de kerst op diverse plekken binnen Stichtse Vecht. Het 95-jarig jubileum wordt gevierd op een bijzondere locatie: De Fabrique in Utrecht. De opening wordt verzorgd door het jeugdorkest Stichtse Vecht. Het thema van die avond is dan ook 'Orkest SDG 95 jaar jong!'

Meer berichten

Shopbox