Logo vechtstroom.nl


Column: Week van Respect

In het kader van de Week van Respect (jaarlijks georganiseerd door de Respect Education Foundation) van 6 tot 13 november, geven leden van het college deze week gastlessen op verschillende basisscholen. Met de leerlingen van de scholen gaan zij in gesprek over het thema 'respect' en de vraag hoe urgent 'respectvolle omgang' op school is.

Volgens burgemeester Marc Witteman staat het onderwijs aan de basis voor de realisatie van een respectvolle samenleving. "Door actief mee te doen met de Week van Respect willen we jongeren stimuleren om het gesprek met elkaar aan te gaan." Met interactieve lesprogramma's en gastlessen worden jongeren tijdens de Week van Respect zelf bewust hoe een tolerante en respectvolle samenleving eruit ziet.

Het lijkt me een ideale wereld. Punt. De Surinaams-Nederlandse schrijver Anil Ramdas heeft eens geschreven over een interessant onderzoek. In een Engelse plaats, waar generaties al eeuwenlang wonen, krijgen ze plots te maken met 'nieuwkomers'. Zij vonden de nieuwkomers ongemanierd, lawaaiig, minderwaardig en sneller geneigd de wet te overtreden. Ze waren niet welkom op feestjes, bij sporttoernooien of in besturen. Opvallend is dat de buitengesloten nieuwkomers de negatieve vooroordelen overnamen en zich minderwaardig gingen voelen. Hun opgroeiende kinderen, de tweede generatie, kwamen wel in opstand tegen hun tweederangs burgerschap, en ergerden zich eraan dat hun ouders dat allemaal maar pikten. Er waren ook nieuwkomers die erg hun best deden om geaccepteerd te worden door zich perfect aan te passen. Zij werden door de gevestigden geprezen en aan de massa van nieuwkomers ten voorbeeld gesteld. Door de nieuwkomers werden zij beschouwd als verraders, die zich tegen hun eigen soort uit liet spelen.

Er wordt een beeld geschetst hoe gevestigden en nieuwkomers zich steeds meer tegen elkaar afzetten. Wederzijds wordt elkaar negatieve eigenschappen en kwade bedoelingen toegedacht. Van enig respect voor elkaar is al lang geen sprake meer.

Let wel: het betreft een onderzoek uit de 50-er jaren, allemaal wit, allemaal arbeiders. Ik hoop zo dat we inmiddels hebben bijgeleerd, en dat het langer mag duren dan een week!

riav.vredendaal@ziggo.nl

Meer berichten

Shopbox