Logo vechtstroom.nl


Brandweer Maarssen en hulpverleenster Janny Prins geven een demonstratie met een AED. Foto: Ria van Vredendaal
Brandweer Maarssen en hulpverleenster Janny Prins geven een demonstratie met een AED. Foto: Ria van Vredendaal (Foto: ria van vredendaal)

50e AED geplaatst in Stichtse Vecht

Maarssenbroek - Afgelopen donderdag werd de 50e AED in een buitenruimte geplaatst in Stichtse Vecht. Wethouder Jacqueline Koops bevestigde het apparaat bij de ingang van Kerkcentrum De Ark in het Maarssenbroekse Duivenkamp.

Door Ria van Vredendaal

"Het is geweldig, een echte mijlpaal voor ons", liet voorzitter Jan Willem van der Linden van Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht weten. ''Sinds ruim twee jaar is een burgerinitiatief bezig om wijken en dorpen in Stichtse Vecht hartveiliger te maken. Dat doen we in samenwerking met de gemeente en de RAVU (Ambulancevervoer Utrecht).

Doelstelling is om in de hele gemeente zogenaamde zes-minuten zones te creëren. De gemiddelde aanrijtijd van een ambulance naar een spoedgeval, dus ook een reanimatie, bedraagt in Nederland gemiddeld 10 minuten en mag wettelijk zelfs oplopen tot 15 minuten. Voor een patiënt met een circulatiestilstand is dit veel te laat. Dit vrijwilligerssysteem kan die kostbare tijd overbruggen en kan in veel gevallen de overlevingskansen van het slachtoffer sterk vergroten. Dat wordt bereikt met het naar buiten brengen van AED's (Automatische Externe Defribrillator) en het motiveren van burgers om een cursus hartreanimatie te volgen en zich aan te melden bij HartslagNu.

Er zijn nog lege plekken, vooral in Maarssenbroek.'' HartslagNu is gekoppeld aan het systeem van de Meldkamer Ambulancezorg. Bij een melding van een mogelijke reanimatie worden niet alleen twee ambulances op weg gestuurd, maar wordt ook een burgerhulpverlener in de omgeving gealarmeerd. De burgerhulpverlener ontvangt een oproep via een sms of via de speciale app. Wethouder Jacqueline Koops: ''Het burgerinitiatief kwam in 2015 vanuit de wijk Rietland in Breukelen. Zij beseften, mooi die AED's in winkels en sporthallen, maar na sluitingstijd heb je daar niets aan in geval van nood. Om levens te redden moeten die 24/7 beschikbaar zijn, en dus naar buiten. De bewoners van deze wijk hebben allemaal op eigen initiatief een reanimatie- en AED cursus gevolgd, met elkaar geld ingelegd en zelf een AED aangeschaft. De eerste AED mocht ik daar in februari 2016 onthullen. De gemeente ondersteunde het initiatief van harte en stelde een subsidie beschikbaar voor 28 defibrillators. Overal in Stichtse Vecht ging men aan de slag en stonden initiatiefnemers op. Met nu hier in Duivenkamp bij De Ark de 50e AED tot gevolg. Voor het einde van het jaar zal de 60e worden bereikt. Dit raakt me in mijn hart.''

De brandweer Maarssen gaf een realistische demonstratie hoe de goede samenwerking met de burgerhulpverleners verloopt. Info: www.hartreanimatiestichtsevecht.info en www.hartslagnu.nl.

Meer berichten

Shopbox