Logo vechtstroom.nl


Burgemeester Marc Witteman
Burgemeester Marc Witteman

Column: Gemeenteraadsverkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt nog ver weg, maar onze medewerkers en de politieke partijen zijn al volop bezig met de voorbereidingen.

Vorige week heb ik bijvoorbeeld de politieke partijen die van plan zijn deel te nemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Daar hebben we de vertegenwoordigers van deze partijen bijgepraat over onder andere de eisen die gesteld worden aan de kandidatenlijsten en welke mogelijkheden zij hebben voor campagnevoering. Ook hebben wij leuke ideeën bij de partijen gepeild die een bijdrage kunnen leveren aan de opkomstbevordering.
Als gemeente bereiden we ons zo goed mogelijk voor op de gemeenteraadsverkiezingen. Op 21 maart kunt u mogelijk zelfs twee keer uw stem uitbrengen.

Vandaag maakt de Kiesraad namelijk bekend of ook het verzoek tot een landelijke referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wordt toegelaten. Het is dan nog niet definitief of het referendum er komt, want tegen dat besluit is weer beroep mogelijk bij de Raad van State. Ik blijf de ontwikkelingen volgen en zal u zeker op een later moment hierover informeren.
Referendum of geen referendum, we doen er alles aan om de verkiezingen in onze gemeente zo soepel mogelijk te laten verlopen en het u zo makkelijk mogelijk te maken om uw stem uit te brengen. Uiteraard binnen de voorgeschreven wettelijke kaders.

Op stichtsevecht.nl/verkiezingen vindt u in aanloop naar de verkiezingen alle praktische informatie. Ook gaan we veel op sociale media doen om de verkiezingen onder de aandacht te brengen. Maar ook houden we rekening met mensen die de voorkeur geven aan papier. Zo verlenen wij medewerking aan de verkiezingskrant die huis aan huis zal verschijnen. Daarin vindt u niet alleen algemene informatie over de verkiezingen, maar kunt u ook meer kunt lezen over de partijprogramma's.
Het is belangrijk dat u uw stem gaat uitbrengen en dat u iemand voor de gemeenteraad kiest die uw standpunt goed vertegenwoordigt. De partijen die voldoende stemmen krijgen, nemen namelijk plaats in de gemeenteraad en besturen onze gemeente de komende vier jaar. Zo kunnen zij echt het verschil maken.

De gemeenteraad bepaalt bijvoorbeeld hoe het geld wordt besteed. Dat heeft onder andere invloed op de ouderenzorg en het groenonderhoud. Ook legt de raad de grote lijnen voor de toekomst vast. Uw stem is dus echt van belang!
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen ging bijna 56% van de opgeroepen kiezers naar de stembus in onze gemeente. Op zich een prima resultaat als je dat afzet tegen het landelijke gemiddelde van 54%. Maar we willen meer en het kan altijd beter. Omdat we inzetten op een zo hoog mogelijke opkomst, hebben we zoals ik eerder vertelde een aantal leuke en interessante acties bedacht. U gaat hier de komende tijd ongetwijfeld iets van merken.
Ik hoop dan ook dat u op 21 maart enkele minuten wilt reserveren om te gaan stemmen. Er is altijd een stembureau bij u in de buurt!

Burgemeester Marc Witteman, marc.witteman@stichtsevecht.nl

Meer berichten

Shopbox