Kinderen hebben plezier in het ICT-lab.
Kinderen hebben plezier in het ICT-lab.

Plan: technieklessen op alle basisscholen Stichtse Vecht

In 2020 moeten alle basisscholen in de gemeente Stichtse Vecht technieklessen aanbieden. Dat is het plan van LEA Stichtse Vecht (Lokale Educatieve Agenda).

Door Marcel Heunks

STICHTSE VECHT - Er zal speciale aandacht zijn voor wetenschap en techniek om het groeiend tekort aan technische geschoolde vakkrachten in de toekomst tegen te gaan. De vraag is hoe de basisscholen binnen Stichtse Vecht dit in 3 jaar vormgeven.

Nelleke Deelen-Geuze, directeur van de christelijke scholenvereniging Vechtstreek & Venen, een vereniging met elf basisscholen binnen Stichtse Vecht, licht toe hoe zij van plan is deze uitdaging vorm te geven. "Allereerst moet ik aangeven dat ik nauw betrokken ben bij deze plannen. Samen met nog een andere bestuurder en twee mensen vanuit de gemeente zit ik in de werkgroep voor wetenschap en techniek."

Van onderaf

"Wat wij niet willen is vanuit een werkgroep een opdracht aan de scholen geven met de mededeling: zoek het maar uit. De natuurlijke reactie van een leerkracht is dan om er een methode bij te zoeken en deze te volgen. Wij willen juist dat scholen een onderwerp adopteren, bijvoorbeeld een ICT-lab. Zij worden dan een vindplaatsschool en krijgen de financiële middelen om deze vorm te geven."

"Zij worden daarmee uitgedaagd om goed na te denken over de 21e-eeuwse vaardigheden die leerlingen allemaal nodig hebben. Bovendien komt met de financiële injectie de verantwoordelijkheid mee om andere scholen te begeleiden en te helpen. Zo moeten we elkaar ook inspireren."

Mannen in het onderwijs

De vraag is of dat allemaal zo makkelijk gaat. Er is een hoop kritiek op het dalend aantal mannen in het basisonderwijs. Bovendien wordt dat gegeven in verband gebracht met de constatering dat er zo weinig ruimte wordt gegeven aan techniek op school.

Nelleke is daar duidelijk in: "Techniek gaat om meer dan alleen technische handelingen. Juist van onze leerlingen wordt in de toekomst verwacht dat zij ook creatief zijn, kunnen samenwerken en planmatig kunnen werken. Daar kan iedereen een bijdrage aan leveren. Tegelijkertijd, en dat zou een mooi neveneffect zijn, kan het vak van leerkracht door deze ontwikkeling juist weer aantrekkelijker worden voor mannen."

Keuzes

Hoe kijkt het onderwijs er zelf tegenaan? Juf Jeannine, groepsleerkracht in groep 1 en 2, vindt techniek in het onderwijs een heel leuk en goed idee: "De vraag is wel hoe we dat praktisch kunnen gaan invullen. Het programma zit nu al overvol. We zullen met elkaar keuzes moeten maken."

Meer berichten