Logo vechtstroom.nl


Jacqueline Stoop en Marian de Winter, vrijwilligers van Voedselbank Stichtse Vecht, bij de bus die aan vervanging toe is. Foto: Ria van Vredendaal
Jacqueline Stoop en Marian de Winter, vrijwilligers van Voedselbank Stichtse Vecht, bij de bus die aan vervanging toe is. Foto: Ria van Vredendaal (Foto: Ria van Vredendaal)

Voedselbank: 'We zijn nog steeds heel erg nodig'

''Dit is niet echt een moment om te vieren, het 5-jarig bestaan van de Voedselbank Stichtse Vecht'', vinden Marian de Winter en Jacqueline Stoop eensgezind. ''Een voedselpakket is bedoeld voor mensen die in ernstige financiële problemen zijn geraakt, mensen die onder de armoedegrens leven. Wij zijn nog steeds zeer nodig. Vieren is niet aan de orde, maar we willen er gezamenlijk wel even bij stilstaan."

Door Ria van Vredendaal

"Op 9 november zetten wij de deur van onze thuisbasis op Bloemstede 3 van 17.00 tot 19.00 uur open voor iedereen die de Voedselbank heeft geholpen. Voor alle leveranciers, groot en klein, politieke vertegenwoordigers, actievoerders als scholen en enthousiaste jongeren, de eenling die kerstpresentjes maakte, de kerken en serviceclubs als de Lions en Rotary, alle externe contacten zijn dan welkom. 's Avonds is er een bijeenkomst waarvoor elke vrijwilliger of voormalig vrijwilliger zich hierbij uitgenodigd wordt. Voor iedereen geldt: wij kunnen niet zonder jullie!''

Beiden zijn al vanaf dag één als vrijwilliger bij de Voedselbank betrokken, en runnen nu de PR, fondsenwerving en acties. Jacqueline, lid van de diaconie van De Ark en mede-oprichtster van de Voedselbank vijf jaar geleden: ''Vanuit Utrecht kregen we de melding dat er steeds meer gezinnen uit Stichtse Vecht een beroep op hen deden. Of het niet eens tijd was voor een plaatselijke Voedselbank. We begonnen met 27 gezinnen, één lokaal, een paar koelkasten en een geleende bestelauto. We zijn sindsdien geprofessionaliseerd en leveren nu wekelijks aan zo'n honderd gezinnen.'' 

"In 2013 hebben wij het GROEN-certificaat voor voedselveiligheid Voedselbanken Nederland behaald, en onze vrijwilligers hebben hiertoe cursussen gevolgd. Vrijdag scoorden wij bij de onaangekondigde voedselveiligheidscontrole een 10 en daar zijn we reuze trots op! Dat certificaat is ook een eis van de supermarkten. Tenslotte staat hun naam op het label van vers vlees en verse groente. Er wordt met omliggende voedselbanken nauw samengewerkt. Versproducten die wij over hebben gaan weer door naar de voedselbanken die op zaterdag uitgifte hebben.''

Marian vult aan: ''Onze huidige bus voldoet niet meer. Hij krijgt wat mankementen en is te klein om alle in- en uitgaande goederen te vervoeren. Ook is het voor de vrijwilligers steeds zwaarder om zonder dat ze rechtop kunnen staan zware kratten te stapelen. Dat heeft momenteel onze prioriteit. Naast nieuwe vrijwilligers, met name chauffeurs. We zien bezoekers graag op de Vrijwilligersmarkt op zaterdag 4 november in Bison Shopping Center, waar we hen er alles over kunnen vertellen.''

Voor donaties en meer informatie: www.voedselbankstichtsevecht.nl.

Meer berichten

Shopbox