Logo vechtstroom.nl


Column: 't Mag wat kosten

De vorming van het kabinet Rutte III heeft 224 dagen geduurd en geldt als de langste Nederlandse kabinetsformatie in de naoorlogse geschiedenis. 'Maar dan heb je ook wat', hoop je dan te concluderen. En dat valt een beetje tegen. Van 13 ministers en 7 staatssecretarissen gaan we naar 15 ministers en 8 staatssecretarissen, met het bijbehorende vorstelijke inkomen.

Verschillende ministeries krijgen een nieuwe naam. De meest opvallende is die van 'Veiligheid en Justitie', dit wordt na de kabinetswisseling omgedoopt tot 'Justitie en Veiligheid'. Ook het huidige ministerie van Infrastructuur en Milieu krijgt een nieuwe naam: Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie van Economische Zaken wordt uitgebreid met 'Klimaat', en er wordt een nieuw ministerie opgericht voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De naamswijziging van ministeries gaat miljoenen kosten. Alle websites, e-mailadressen, enveloppen en naamborden moeten worden vervangen. De naamswijziging van Economische Zaken naar 'Economische Zaken, Landbouw en Innovatie' kostte in 2010 maar liefst 1,5 miljoen euro. Twee jaar later werd het voor een vergelijkbaar bedrag weer teruggedraaid.

Om een bruggetje te slaan naar Stichtse Vecht: wethouder Linda van Dort is een bevlogen, overtuigend initiatiefneemster en verdedigster van het 'omgekeerd afval scheiden'. Dit betekent dat het afval dat voor recycling of grondstoffen goed herbruikbaar is, denk papier, GFT en plastic, aan huis opgehaald wordt, en we het restafval naar ondergrondse containers brengen. Er zijn echter ook landelijk onderzoeken gedaan dat juist door nascheiding meer plastic uit het afval wordt gehaald. Bovendien dat de plasticinzameling zoals die nu wordt toegepast nauwelijks milieuwinst oplevert en het ingezamelde plastic verwerkt wordt tot een product van 'matige kwaliteit dat beperkt bruikbaar is'.

Bij nascheiding kun je ten aanzien van plastic het kaf van het koren scheiden en daarmee tot een recycleproduct van betere kwaliteit komen. Het niet (goed) recyclebare plastic kan alsnog worden verbrand, waarmee energie teruggewonnen kan worden. Daarmee wordt het totale effect van plastic scheiden aanmerkelijk verbeterd. Lokaal Liberaal wil hierover op korte termijn in debat met de wethouder. De ondergrondse containers, met alle kosten van dien, zijn immers nog niet gemaakt. En nou weet ik het niet meer.

Ria van Vredendaal, riav.vredendaal@ziggo.nl

Meer berichten

Shopbox