Logo vechtstroom.nl


Luther zangdienst en voorstelling in Maarssen

Zondagavond 29 oktober 2017 is er om 18:30 uur een feestelijke zangdienst in de Dorpskerk (Kerkweg 19) rondom “500 jaar Reformatie”. Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de Rooms Katholieke slotkapel in Wittenberg timmerde. Vanaf dat moment ontstonden de protestantse kerken. Luther was ook de man die de Bijbel in het Duits vertaalde en de man van de muziek en zang. Bij dat laatste wordt op 29 oktober stilgestaan in de Dorpskerk. Het Protestants Kerkkoor Maarssen o.l.v. Christiaan van Hemert zal samen met de aanwezigen liederen van Luther zingen onder begeleiding van orgelspel door Daan Weenk en Wilco Gijzen en Hilfred Huiting die trompet spelen. Leonard van Dijk speelt op de piano. Er wordt ook een stukje uit een preek van Luther voorgelezen als ook het beroemde avondgebed van Luther. Na afloop is er voor iedereen koffie en thee in Het Trefpunt (Kerkweg 21).

De tweede activiteit is op vrijdag 17 november 2017 om 20:00 uur in De Ark (Duivenkamp 844) met de voorstelling "Kom naar voren!". Verhalenverteller Kees Posthumus, winnaar van de J.B.Th. Spaanprijs voor vernieuwende christelijke communicatie, en accordeonist Juul Beerda presenteren bekende en minder bekende personen van de Reformatie in een afwisselende, muzikale voorstelling voor jong en oud.

Beide activiteiten worden georganiseerd door de volgende Protestantse kerken in Maarssen: CGK De Hoeksteen en de Protestantse wijkgemeenten De Ark, Ichthus en Ontmoetingskerk. Iedereen is van harte welkom en de toegang is vrij. Zie voor meer info www.dorpskerkmaarssen.nl.

Meer berichten

Shopbox