Logo vechtstroom.nl


Fietsen voor licht in Ethiopië

Loenen aan de Vecht - Op 6 oktober vertrekt Victor Rinia uit Loenen aan de Vecht met één van zijn ligfietsen naar Ethiopië om daar een fietstocht van zo'n 280 kilometer, verdeeld over een vijftal etappes af te leggen t.b.v. het Lighting Student Homes project van de Solar Energy Foundation. "In 2015 is het Lighting Students Homes project gestart waarbij solar-lampen beschikbaar worden gesteld aan scholieren (6 – 12 jaar) op het platteland die geen toegang hebben tot het elektriciteitsnet. Zij lopen lange afstanden van huis naar school En wanneer ze ’s avonds weer thuis komen, is het vanwege de ligging Ethiopië t.o.v. de evenaar al te donker om te studeren of huiswerk te maken. De enige manier waarop dit doorgaans mogelijk is, is bij een giftige en (brand)gevaarlijke petroleumlamp.

Sinds 2015 zijn er solarlampen uitgereikt aan ruim 3000 gezinnen en is er ook voorzien in waterpompen en medicijnkoelboxen op zonne-energie maar er is nog veel meer nodig. Daarnaast zorgt het project voor lokale werkgelegenheid waarbij deelnemers middels een klein bedrag (zo'n 4 Eurocent/maand) verzekerd zijn van onderhoud wat wordt verzorgt door monteurs welke worden opgeleid door de Solar Energy Foundation. Op deze manier wordt er ook een steentje bijgedragen aan de lokale werkgelegenheid en armoedebestrijding.

Voor dit goede doel wil ik mij dus graag inzetten en voor deze tocht ben ik op dus zoek naar zo veel mogelijk sponsorgeld. Wil je mij sponsoren dan zijn donaties welkom op bankrekeningnummer NL27TRIO0254323464 t.n.v. Solar Energy Foundation Netherlands, o.v.v. "CFL 2017 - Victor".

Alle bedragen zijn welkom zoals sponsoring per kilometer of bijvoorbeeld het symbolisch doneren van 1 solar lamp (40 Euro). Wellicht ten overvloede maar de Nederlandse deelnemers bekostigen hun reis en verblijf geheel zelf uit eigen middelen zodat alle opbrengsten volledig aan het project ten goede zullen komen.

Voor alle informatie over (de 4 voorgaande edities van) Cycle for Light ga naar http://cycleforlight.reislogger.nl en volg ons op Facebook via https://www.facebook.com/cycleforlight om zo ook tijdens de tocht op de hoogte gehouden te worden. We kunnen nog wel wat likes gebruiken!

Als je voortaan niets meer wil missen over Cycle for Light, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief: http://cycleforlight.reislogger.nl/notificatie.''

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox