Logo vechtstroom.nl


Een impressie van het plan aan het Domineeslaantje in Breukelen. Op 20 juni is er een inloopavond over dit plan.
Een impressie van het plan aan het Domineeslaantje in Breukelen. Op 20 juni is er een inloopavond over dit plan. (Afbeelding: Via gemeente Stichtse Vecht)

Inloopavond over bouwplan aan het Domineeslaantje in Breukelen

Op de locatie Domineeslaantje/ Vijverhofschool in Breukelen worden woningen gebouwd. Op dinsdag 20 juni wordt het winnende ontwerp gepresenteerd aan de buurt en andere belangstellenden. Dit gebeurt in de voormalige Vijverhofschool.

BREUKELEN - Sinds 2009 heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Stichtse Vecht en een klankbordgroep over herontwikkeling van de voormalige scholenlocatie aan het Domineeslaantje in Breukelen. Dit heeft geleid tot een aantal uitgangspunten. Inmiddels heeft een openbare aanbesteding plaatsgevonden met die uitgangspunten als kader.

De ingediende plannen zijn beoordeeld en het plan van Janssen de Jong Projectontwikkeling BV is als beste beoordeeld. Op 20 juni zal Janssende Jong een toelichting geven op dit plan.

Kleinschalige woningbouw

In het plan is gekozen voor een kleinschalige, dorpse bebouwing, die aansluit bij de bebouwing in de directe omgeving. In de architectuur zijn plaatselijke kenmerken terug te vinden. Er komen 27 woningen in een mix van vrijstaande woningen, tweekappers en rijwoningen.

Van deze woningen wordt 30% (8 woningen) sociale huurwoning. Ze komen verspreid te liggen in het nieuwe wijkje, dat de naam Hortense Kwartier krijgt.

Nu er een plan ligt, wordt opnieuw overleg gevoerd met de buurt om te zien of het plan op onderdelen moet worden aangepast. De klankbordgroep wordt hiervoor nieuw leven ingeblazen. Wanneer er overeenstemming is over de plannen zal het bestemmingsplantraject worden opgestart. De verwachting is dat dit in het 4e kwartaal van 2017 zal gebeuren.

Inloopavond

Op 20 juni is er een inloopavond in voormalige school de Vijverhof, Domineeslaantje 2 in Breukelen van 20.00-21.30 uur. U kunt dan vragen stellen over de plannen. Aanmelden is niet nodig.

reageer als eerste
Meer berichten