Waar staan we voor

Visie en missie van de Vechtstroom Gemeente

De Vechtstroom Gemeente is een gastvrije gemeenschap van mensen die Jezus volgen. We willen van Hem leren en ons door Hem laten leiden in ons dagelijks leven. We verlangen ernaar dit nieuwe, eeuwige leven dat Jezus geeft nu al te ervaren. Hierin steunen en bemoedigen we elkaar. We geven het door aan onze kinderen. En delen ervan uit aan de mensen om ons heen.

Jezus heeft ons een missie gegeven om uit te gaan en de wereld bekend te maken met het goede nieuws, met het leven dat Hij wil geven: vergeving van zonden, rust en diepe vrede in jouw hart en een leven onder Zijn leiding en zegen. Als gemeenschap richten we ons naar buiten. We vragen ons steeds af hoe we met onze manier van leven de grote liefde van Jezus kunnen laten zien. En zo laten wij ons vormen door deze missie.

 

Geloofsbasis en kerkelijke identiteit Vechtstroom Gemeente Dalfsen november 2021

Bijlage Geloofsbasis en kerkelijke identiteit vrouwelijk leiderschap in de Vechtstroom Gemeente

Beleidsplan Vechtstroom Gemeente Dalfsen 2021 tot 2024

Statuten Vechtstroom Gemeente Dalfsen 21 juli 2011