Samenkomsten

De zondag is een bijzondere dag. Anders dan alle andere dagen van de week. Op deze dag willen we God, en ook elkaar ontmoeten en de mensen om ons heen laten delen in deze ontmoetingen. Dit doen we op verschillende manieren.

Reguliere samenkomsten

Op de 1e en de 3e zondag van de maand ontmoeten we elkaar om 10.00u in een samenkomst in de Trefkoele (ruigdoornstraat 108). In grote lijnen een samenkomst zoals we die al jarenlang gewend waren. Er is een spreker, lofprijs en aanbidding in de samenzang, iedere 1e zondag van de maand een avondmaal viering, de kinderkerk (voorheen zondagschool), koffie/thee en ontmoeting.

 

Zomermaanden juli en augustus

In de maanden juli en augustus komen we iedere zondag samen bij park de Bellingeweer. Het is een voorrecht om buiten, in het zicht van iedere voorbijganger, samen te komen en Jezus openlijk als Heer te mogen belijden! 
Hier kunnen we het hele jaar naar uitzien! Deze samenkomsten willen we tot een plek laten zijn waar iedereen op zondag kan aansluiten om mee te zingen, mee te luisteren, en Hem te ontmoeten!

De samenkomst is bedoeld voor jong en oud, er is in de zomer geen apart kinderprogramma. We zingen samen tot eer van God en er zal een korte overdenking zijn.

> Meer informatie voor de zomer 2023

 

Kleine groepen

Op de 2e en de 4e zondag van de maand ontmoeten we elkaar van hart tot hart in kleine groepen. Op de 2e zondag om 10.00u in kleine groepen in de Trefkoele, waarna er ontmoeting is n het PlusCafé met koffie en thee., op de 4e zondag in de eigen kringen thuis.

Mede om de volgende redenen (in willekeurige volgorde) worden de zondagen op deze manier ingevuld:

  • De samenkomst wordt meer als bijzonder en misschien wel belangrijker ervaren, doordat er niet iedere zondag een samenkomst is in de vorm zoals we die gewend waren.
  • Door elkaar eens in de maand (2e zondag) in een kleine willekeurige groep (nummertjes) te ontmoeten, spreek en ontmoet je ook andere gemeenteleden. Dit kan heel verrijkend zijn voor jezelf en voor de ander. Door deze ‘gedwongen spontane’ manier van elkaar ontmoeten kan de drempel om eens met een ander contact te zoeken een stuk lager zijn.
  • Het ontstaan van de kinderkerk in 2020/2021 zorgde mede voor een praktische uitdaging in de bezetting van de Spiegel. Door de invulling van de zondagen aan te passen geven we hen ook de ruimte.
  • Er is een tekort aan helpende handen. Een samenkomst zoals we die op de 1e en 3e zondag hebben vraagt veel van een beperkt aantal mensen. Niet alleen op de zondag zelf, maar ook in de week daaraan voorafgaand. Door in plaats van vier keer per maand een samenkomst te houden, dit naar twee keer terug te brengen worden deze mensen minder belast.
  • Er zal door de week meer tijd vrijkomen om te besteden aan mensen en/of activiteiten in Dalfsen om zo ook Jezus liefde buiten de kerkmuren uit te delen. 
  • De kring zal een meer prominente plaats van ontmoeting worden. Het is voor sommige gemeenteleden te lastig om tweewekelijks op een doordeweekse avond de kring te bezoeken. Daarom wordt er op één zondag in de maand ook in kringen samengekomen.

Door te kiezen voor een bepaalde manier van samenkomen, een structuur die maandelijks terugkomt, zorgen we ervoor hoe we onze missie en visie als Vechtstroom Gemeente kunnen waarmaken.

Onderstaand staan verschillende ‘activiteiten’ die, vaker of slechts één keer, maandelijks terugkomen in de manier waarop wij gemeente zijn.

 

De 5e Zondag

Een aantal keer per jaar heeft een maand vijf zondagen. Deze zondag wordt anders ingevuld dan de andere. Op de 5e zondag hebben we een samenkomst die laagdrempelig is. Een heel toegankelijke samenkomst om buren, vrienden, familie of kennissen mee te nemen en hen iets te laten proeven van een ontmoeting met mensen uit de gemeente, maar vooral ook met God.

 

Worship avonden

Sinds begin 2022 hebben we in de Vechtstroom Gemeente worship avonden. In een laagdrempeligeen intieme sfeer met mensen die gericht zijn op Jezus zingen we tot Zijn eer. Het is een plek waar je tot rust kunt komen in de nabijheid van Jezus, maar ook waar je vol passie en vuur je hart kunt uitstorten voor Zijn troon. Worship avonden worden georganiseerd op de 1e zaterdagavond van oktober, november, februari, maart, april en mei.

 

Thema avonden

Dat zijn de avonden waarop we onderwijs ontvangen over een bepaald onderwerp of een Bijbelboek waar we meer over willen weten. Thema avonden worden georganiseerd op de 4e woensdagavond van oktober, november, februari, maart, april en mei.

Bekijk de agenda