Pastoraat in de gemeente

Als je de Bijbel in één woord zou mogen samenvatten, welk woord zou je dan kiezen? Een mooie vraag waar natuurlijk veel antwoorden op mogelijk zijn. Een keuze zou kunnen zijn het woord ‘relatie’. Toen God de schepping voltooide wandelde hij met Adam, de mens, in de hof. Al in het begin van de Bijbel zocht God een relatie met de mens.

Relaties zijn onmisbaar om Gods wezen – Hij is liefde – tot uitdrukking te laten komen. Liefde veronderstelt een relatie. Met God, met de ander en met jezelf. Niet voor niets luidt het grote gebod waarvan Jezus spreekt in Mattheüs 22:36-40: ‘heb God lief boven alles’ en het tweede daaraan gelijk ‘heb je naaste lief als jezelf’. We mogen God, onze naaste en onszelf liefhebben en ze in relatie met elkaar brengen.

Dat klinkt allemaal heel bijzonder, maar de praktijk van het leven is soms anders. Het is echt niet zo eenvoudig om lief te hebben en relaties raken, vaker dan wij willen, verstoord door allerlei omstandigheden. We verlangen naar het goede, maar als mensen zijn we nu eenmaal niet perfect. Dat geldt voor onszelf, maar ook voor de ander waarmee we in relatie zijn. We kunnen elkaar en onszelf teleurstellen, pijn, verdriet en tekort doen of ontwijken.

De rol van het pastoraat is om herstel te brengen in verstoorde relaties. Om ons weer in een gezonde verbinding te brengen met God, onszelf en de ander. In de Vechtstroom Gemeente vormt de onderlinge ontmoeting met elkaar de basis van het pastoraat. We geloven dat het omzien naar elkaar een ‘ambt aller gelovigen’ is. Iedere christen kan een bron van Gods liefde zijn voor zijn of haar medegelovigen. In ontmoetingen in de gemeente en in de huiskringen kunnen we elkaar bemoedigen, steunen en in gebed bij God brengen. Samen Zijn Woord openen als bron van wijsheid voor herstel.

Als er behoefte is aan meer of langdurige ondersteuning, dan kan een beroep gedaan worden op het pastoraal team van de gemeente. In dit team zitten mensen met een hart voor pastoraat, maar ook met specifieke kennis en ervaring. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan pastoraat bij problemen in relaties, bij ziekte, overlijden en rouwverwerking, jeugd- en tienerpastoraat, huwelijkspastoraat en bevrijdingspastoraat.

Het is het verlangen van het pastoraal team om de gemeente daarmee te dienen. Van de liefde die God voor zijn kinderen heeft, willen we graag een beetje uitdelen. We weten hoe fijn het kan zijn als er iemand naast je staat die echt naar je luistert. Het geeft je nieuwe moed door samen te praten en samen Jezus te vinden in pijn, verdriet of vragen. Jezus heeft je zo lief, dat Hij innig bewogen is met jouw hart, gedachten en processen, met jouw hele leven. Het doet zó goed om gezien te worden, juist wanneer je ergens mee zit.

Binnen onze gemeente wordt er veel naar elkaar om gezien, daar sluiten we graag bij aan. In eerste instantie met pastorale zorg, maar ook door de gemeente te inspireren en toe te rusten voor deze waardevolle onderlinge zorg.

Wij geloven dat God ieder mens liefheeft en hem of haar wil herstellen om een beelddrager van Hem te worden, meer te gaan lijken op Jezus. Want het geknakte riet verbreekt Hij niet (Jes. 42:3). Als je ook dat verlangen naar herstel hebt, maar ervaart dat er uitdagingen in je leven zijn die dit belemmeren, neem dan contact op met een van de leden van het pastoraal team. We gaan graag met je in gesprek.

Het pastoraal team bestaat uit: Albert Aartsma, Hanneke Harkema, Inge Knol, Caroline van Slooten, Johan Wendt en Hans en Anja van der Spek (coördinatoren).

Wij zijn ook via de mail te bereiken op pastoraat@vechtstroom.nl .