Pastoraat

Toen de Heer haar zag, werd Hij door medelijden bewogen
en zei tegen haar: ‘Weeklaag niet meer.’

 

Zo mooi, Jezus’ medelijden in het verhaal uit Lukas 7, over de jongeling uit Naïn. Andere Bijbelvertalingen gebruiken het woord ontferming. Zoek je wat verder dan vind je het prachtige Griekse woord splagchnizomai, wat zoveel betekent als compassie vanuit binnenste delen. Zo diep gaat de liefde van Jezus voor haar, de moeder van de jongen. Zij, die ook al haar man moest loslaten, liep met haar enige kind naar het graf. Jezus ziet haar, Hij lijdt mee.

Maar het gaat zoveel verder: ‘Weeklaag niet meer.’ Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan en zei: ‘Jongeman, ik zeg je: sta op.’ Wauw! Jezus, de overwinnaar van de dood. 

Voor deze moeder was er verlichting, door de aanraking van Jezus!  En wij mogen Zijn voorbeeld volgen door elkaar aan te raken. U en jij, worden we niet allemaal geraakt door dit verhaal? En aangemoedigd om naar elkaar om te zien? Juist in een tijd waarin de onderlinge afstand groter wordt en eenzaamheid een toenemend probleem is. Laten we naar elkaar omzien.

Met een hart voor pastorale hulpvragen zijn we beschikbaar voor iedereen die om wat voor reden dan ook behoefte heeft aan een luisterend oor. Het is ons verlangen om de gemeente te dienen. Van de liefde die God voor zijn kinderen heeft, willen we graag een beetje uitdelen.

We weten hoe fijn het kan zijn als er iemand naast je staat die echt naar je luistert. Het geeft je nieuwe moed door samen te praten en samen Jezus te vinden in pijn, verdriet of vragen. Jezus heeft je zo lief, dat hij innig bewogen is met jouw hart, gedachten en processen, kortom, met jouw hele leven. En het doet je zo goed om gezien te worden, juist wanneer je ergens mee zit.

Binnen de Vechtstroom Gemeente wordt er veel naar elkaar om gezien, daar sluit het pastorale team graag bij aan. In eerste instantie met pastorale zorg, maar ook door de gemeente te inspireren en toe te rusten voor deze waardevolle onderlinge zorg.

We bidden je toe, dat de vreugde van Hem je kracht zal zijn!

 

De contactgegevens van het pastorale team zijn hieronder beschikbaar voor leden van de gemeente nadat zij zijn ingelogd. Ben je geen lid, maar heb je wel behoefte aan een luisterend oor of een gesprek, dan kun je contact opnemen via ons algemene nummer 0529 - 234 000 of het contactformulier.

 

Login voor meer content