Lofprijs en Aanbidding

In de Vechtstroom Gemeente hebben zang en muziek, lofprijzing en aanbidding een plaats in de samenkomsten (op de 1 e en 3 e zondag van de maand) en sinds begin 2022 ook in de speciaal daarvoor bedoelde worship avonden.

De lofprijs en aanbidding tijdens de samenkomsten verschilt in de basis niet van de lofprijs- en aanbidding tijdens de worship avonden. Op beide momenten willen we met zang- en muziek samen Jezus’ Naam verhogen, Hem loven en prijzen om wat Hij voor ons gedaan heeft en Hem aanbidden om wie Hij is. In de praktijk zijn er echter wel verschillen en dat is prima. Juist daarom is het goed dat er verschillende momenten zijn voor lofprijs en aanbidding.

In de samenkomsten

Tijdens de samenkomst is er vaak beperkt tijd en is lofprijs en aanbidding een onderdeel van de dienst. Tijdens de worship avonden is er alle tijd voor lofprijs en aanbidding. De avond is er om die reden. Sommige mensen zullen als ze naar de samenkomst komen vooral uitzien naar lofprijs en aanbidding, terwijl anderen vooral uitzien naar de ontmoeting of naar het Woord. En dat is prachtig!

Omdat we als gemeente(leden) steeds dichter naar Jezus toe willen groeien, waardoor we meer vol zullen zijn van Hem en dat vervolgens ook uitstralen naar de mensen om ons heen, is het nodig om ons meer te richten op Hem. Daarom zijn er thema avonden waar we meer kunnen leren over Hem en Zijn Woord en hebben we worship avonden om in lofprijs en aanbidding ons op Hem te richten, Hem te eren en Hem te ontmoeten.


Tijdens Worship avonden

De worship avonden die we sinds begin 2022 hebben in de Vechtstroom Gemeente worden tot nu toe niet door een heel grote groep bezocht. Dat is helemaal niet erg, want daardoor ontstaat een heel laagdrempelige, maar toch intieme sfeer met mensen die gericht zijn op Jezus. Het is een plek waar je tot rust kunt komen in de nabijheid van Jezus, maar ook waar je vol passie en vuur je hart kunt uitstorten voor Zijn troon.

De worship avonden zullen in het seizoen 2022/2023 niet alleen door eigen  gemeenteleden geleid worden, maar ook ervaren aanbiddingsleiders zullen enkele avonden gaan invullen. We zien uit naar een groeiend verlangen om als gemeente te groeien in lofprijs en aanbidding voor Jezus. Omdat Hij het waard is en wij het zo nodig hebben om dicht bij Hem te zijn. Op het rooster van 2022/2023 staan de Worship avonden vermeld. Je bent van harte welkom!