huiskringen

Wij zijn één gemeente, verdeeld over verschillende huiskringen. De huiskringen zijn voor ons een heel belangrijk onderdeel van de manier waarop wij elkaar ontmoeten en met elkaar omgaan.  Daarom is elk lid van de gemeente lid van een huiskring.

In de kringen willen we gemeente zijn in het klein. We onderhouden contacten, er ontstaan diepere relaties en we groeien in verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Dit houdt in dat we elkaar proberen te helpen bij eenvoudige levensvragen, dat we elkaar bezoeken bij ziekte en dat we een handje te helpen bij praktische problemen. Daarnaast is er natuurlijk ook tijd voor gezelligheid in allerlei vormen.
Een kring bestaat uit vier tot acht huishoudens. Op deze manier is de groep klein, kent iedereen elkaar en weten we wat er bij de ander speelt. Uiteraard is iedereen vrij om zelf te bepalen in hoeverre hij/zij open is over zijn of haar persoonlijk leven. 

 

Praktisch

De kringen komen iedere vierde zondagochtend van de maand om 10.00u en iedere tweede woensdagavond van de maand om 20.00u bij elkaar bij iemand thuis. Een aantal kringen heeft er voor gekozen op een andere avond in de week samen te komen. Op de vierde zondagochtend, wanneer de kringen thuis samenkomen, komt er ook een van de kringen in de Trefkoele samen. Zo kunnen gasten die naar de Trefkoele komen toch aanhaken bij een kring en een warm welkom ervaren.

 

Invulling

Voor de invulling van de kringmomenten wordt materiaal beschikbaar gesteld. Globaal kunnen de volgende onderdelen aan bod komen: koffie drinken, zingen, bidden, Bijbelstudie, Bijbellezen en ontmoeting. Iedere kring heeft een of twee kringleiders. De kringleider is verantwoordelijk voor de kring. Dat betekent niet dat hij of zij alles zelf moet doen, integendeel. De leider is degene die het functioneren van de kring coördineert.

 

Ben je nieuw in onze gemeente, en wil je graag een kring bezoeken, neem dan contact met ons op via contact@vechtstroom.nl of het contactformulier.