Bidstond

16 januari 2023
19:00 tot 20:00

We geloven in de kracht van het gebed. Wie bidt ontvangt, zegt de Bijbel. Bidden is ontvangen (Mattheus 7:7-8). Het gebed is de motor van de gemeente.

16 januari 2023
19:00 tot 20:00
Locatie
Thuis

We geloven in de kracht van het gebed. Wie bidt ontvangt, zegt de Bijbel. Bidden is ontvangen (Mattheus 7:7-8). Het gebed is de motor van de gemeente.

Tijdens iedere gebedsavond wordt gebeden of Gods Heilige Geest ons wil leiden. Onderwerpen van gebed zijn: de gemeente, Israël, Christenen in verdrukking, zendelingen, zieken, de plaats waar we wonen, omstandigheden in de wereld. De gebedsavond van de Vechtstroom Gemeente vindt elke maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur plaats op wisselende locaties, doorgaans bij gemeenteleden thuis.

Locatie
Thuis