Logo vechtstroom.nl


Start van de wedstrijd bij het voormalige Regthuys aan de Rijksstraatweg.
Start van de wedstrijd bij het voormalige Regthuys aan de Rijksstraatweg. (Foto: Old Course Loenen)

Fotoverslag: Allereerste 'colf-wedstrijd' nagespeeld in Loenen aan de Vecht

Een grote schare dorpelingen en passanten waren zondag in de smalle straatjes van Loenen aan de Vecht getuige van een historische golfpartij. Ter gelegenheid van het 2e lustrum van golfclub ‘Old Course Loenen’, een naam die verwijst naar de bakermat van het hedendaagse golfspel, brachten twee in middeleeuwse kleding gestoken teams de allereerste colf-wedstrijd uit 1297 weer tot leven. 

LOENEN AAN DE VECHT - De partij begon, net als toen, ter hoogte van het voormalige Regthuys, naast Eterij De Drie Gekroonde Laarsjes, aan de Rijksstraatweg. De directe aanleiding voor dit pittoreske schouwspel was de moord in 1296 op graaf Floris V in Muiderberg. De moordenaar, Gerard van Velsen, zocht zijn toevlucht in kasteel Kronenburg in Loenen. Uiteindelijk werd de dader toch gepakt, geradbraakt en in een bespijkerde ton door het dorp gerold.

Diezelfde route was een jaar later, op tweede kerstdag 1297, ter herinnering aan de vermoorde Graaf van Holland aanleiding voor een spel met stok en bal, het latere golf. Meer dan 500 jaar is die traditie in stand gehouden, terwijl het colf-spel zich intussen verspreidde over Holland en Friesland. Hollandse zeevaarders zouden het spel later ook in Schotland hebben geïntroduceerd, waar de naam van ‘colf' in ‘golf’ veranderde en er spelregels aan werden toegevoegd.

4 holes

Over de hedendaags golfsport zegt men, zelfs op ‘The Old Course’ van St. Andrews in Schotland, dat ‘Golf is made in Scotland, but born in Holland’. En dat wilden ze in Loenen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van hun eigen, nog jonge, ‘old course’ graag nog een keer onderstrepen!

Er werd gespeeld door een mannen- en een vrouwenteam. In totaal waren er 4 holes in het dorp. De vrouwen wonnen de eerste hole, maar uiteindelijk is het een 2-2 gelijkspel geworden.

Onze verslaggeefster Naomi Slijngard was er bij en maakte onderstaande foto's.

Reageer als eerste