Logo vechtstroom.nl


Ideeën en initiatieven om de leefbaarheid in je dorp te vergroten? Ga naar de Startbijeenkomst leefbaarheid kleine kernen.
Ideeën en initiatieven om de leefbaarheid in je dorp te vergroten? Ga naar de Startbijeenkomst leefbaarheid kleine kernen. (Foto: Marijke van Eijkeren)

29 juni Startbijeenkomst Samenwerken aan leefbaarheid in kleine kernen

Veel inwoners van de provincie Utrecht zetten zich in, of willen zich inzetten, om de leefbaarheid van hun dorp te versterken.Speciaal voor hen vindt op donderdag 29 juni de Startbijeenkomst Samenwerken aan leefbaarheid plaats. Iedereen die betrokken is bij zo'n burgerinitiatief in een kleine kern, of daar graag een nieuw initiatief voor een leefbare omgeving wil starten, is welkom.

REGIO - De avond vindt plaats in Dorpshuis Westbroek (gemeente De Bilt) en begint om 19.00 uur. De bijeenkomst is gratis. Meer informatie en een aanmeldformulier voor de bijeenkomst vindt u op de website van provincie Utrecht.

Pluimen, workshops en inspiratie

Op de avond kan men deelnemen aan praktische workshops met onderwerpen als: Crowdfunding, Samenwerken met de gemeente, Zorg dichtbij en Hoe breng je een idee verder?

Een aantal burgerinitiatieven ontvangt een pluim van gedeputeerde Mirjam Maasdam-Hoevers. Deze voorbeelden kunnen als inspiratie dienen voor andere initiatieven uit kleine kernen. Ten slotte is er alle ruimte om te netwerken en inspiratie op te doen bij andere initiatieven en organisaties op de informatiemarkt.

Meerjarig programma

Deze bijeenkomst is de start van een meerjarig programma waarin provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West samenwerken om de leefbaarheid in de kleine kernen van Utrecht te versterken. Met dit programma willen zij bestaande burgerinitiatieven extra ondersteunen en nieuwe initiatieven stimuleren.

Hiervoor gaan deze organisaties en de provincie onder andere samenwerken met de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM), die jaarlijks 'Kern met Pit' organiseert.

reageer als eerste